Mens verden kjemper for å finne en vaksine mot koronaviruset som har satt samfunn jorda rundt på hodet, er luftforurensning en trussel som heller ikke må overses, advarer forskere i gruppen Luftkvalitetslivsindeksen (AQLI).

Indeksen beregner hva slags påvirkning partikkelforurensning i lufta har på folkehelsa. Selv om luftforurensning har svært store lokale forskjeller, vil det samlet tilsvare et fall i forventet levealder på to år for alle mennesker på jorda, mener forskerne.

Les også: Norsk kjempeavtale i Asia: – Teknologieksporten fra Norge skjer nå

– Det finnes ingen sprøyte du kan ta i armen som vil lindre skaden fra luftforurensning, sier Michael Greenstone, forsker ved Universitetet i Chicago og grunnlegger av AQLI.

14.000 norske leveår tapt i 2016

Forskerne har funnet ut at den samlede luftforurensningen i verden har vært stabil de siste 20 årene, til tross for at land som Kina har gjennomført massive tiltak.

I land som India og Bangladesh er luftforurensingen så kraftig at den kan kutte forventet levealder med opp til 10 år i enkelte områder.

Miljødirektoratets oversikt viser at luftforurensingen i Norge er blitt stabilt mindre det siste tiåret, særlig når det gjelder svevestøv. Men fortsatt bryter Oslo og Bergen jevnlig grenseverdiene for nitrogenoksid i lufta.

Ifølge direktoratets oversikt mistet Norge 14.000 friske leveår på grunn av fint svevestøv i 2016.

Les også: Norsk selskap vant «nobelpris i bærekraft» – nå viser de hvorfor

– Like stor trussel som korona

I mange land er luftforurensing en like stor trussel som koronaviruset, hevder Greenstone.

– Selv om trusselen fra koronaviruset er alvorlig og fortjener all den oppmerksomheten den får, ville vi ha gitt milliarder av mennesker muligheten til å leve lenger og sunnere hvis vi angrep luftforurensing med samme kraft, sier Chicago-forskeren.

Les også: Siste nytt om koronapandemien i Nettavisens nyhetsstudio

Litt over en femdel av verdens befolkning bor i de fire asiatiske landene Bangladesh, India, Nepal og Pakistan, som også er blant de mest forurensede.

Ifølge AQLI taper befolkningen i disse landene fem år av sin forventede levetid på grunn av luftforurensing. Nivåene for luftforurensing er 44 prosent høyere enn for 20 år siden i disse fire landene.

Ber politikere ta ansvar

Generelt sett er luftforurensing et stort problem i en rekke asiatiske land, noe som skyldes skogbranner, biltrafikk og energiproduksjon.

Ifølge studien er Bangladesh det aller mest forurensede landet, med Nord-India like bak.

Les også: Lungespesialist advarer mot overforbruk av hurtigvirkende astmamedisin (+)

Andre studier har koblet luftforurensing til økt risiko for å bli svært syk av koronaviruset.

Greenstone ber verdens politikere ta ansvar.

– Løsningen på dette ligger i robust offentlig politikk.

(©NTB)