En ny trend er oppdaget blant unge kvinner i England. I artikkelen Young, female and bankrupt viser The Daily Mail til nye tall som avdekker at luksuskåte unge kvinner pådrar seg stadig flere betalingsproblemer. 55 prosent av personlige konkurser blant personer under 24 år er nå kvinner.

- For fem år siden var det unge menn som var i flertall blant dem som gikk konkurs. Nå er det mye mer sannsynlig at det er en kvinne, sier Anthony Cork i revisorfirmaet Wilkins Kennedy til avisen.

Luksuspress
Årsaken skal være en stadig større trang blant unge kvinner til å kopiere «rollemodeller» som Victoria Beckham, Paris Hilton og rike fotballfruer, såkalte Wags.

Daily Mail skriver blant annet at unge kvinner føler et press til å vise andre kvinner sin vellykkethet via dyre håndvesker og designerklær. Lettere tilgang til kreditt og lån har medvirket sterkt til utviklingen.

Les også: 108.000 nordmenn er mindre verdt
(Så mange poeng må du ha for å være kredittverdig).

Tall fra kredittopplysningsbyrået AAA Soliditet viser en tilsvarende, dog ikke entydig, trend i Norge.

- Andelen menn med betalingsanmerkninger i Norge er høyere enn for kvinner i alle aldersgrupper. Slik sett kan vi ikke si at vi ser samme trend i Norge som det Daily Mail viser til, sier viseadminstrerende direktør i AAA Soliditet Frode Berg til NA24.

Urovekkende trend
En nærmere studie av tallene avdekker imidlertid en oppsiktsvekkende trend.

I aldersgruppen 21 til 25 år har norske kvinner en gjennomsnittlig kredittscore på 29,1 poeng på AAA Soliditets skala fra 0 til 100. Menn i samme aldersgruppe har 31,27 poeng i snitt. I alle aldersgrupper fra 26 til 60 år har kvinner høyere score enn menn.

- Dette tyder på at kvinner under 25 har større pengeproblemer enn menn under 25.

Høyest andel hos unge kvinner
I øyeblikket er det 77.762 kvinner med betalingsanmerkning i Norge. Antallet menn med betalingsanmerkning er 139.662 - nesten dobbelt så mange.

- Av de 77.762 kvinnene med anmerkning befinner 23,78 prosent seg i gruppene under 31 år. Tilsvarende tall for menn er 21,66 prosent. Av de totalt 37.012 norske kvinnene med alvorlig betalingsanmerkninger befinner 23,86 prosent seg i aldersgruppen under 31 år. For menn er tallet 20,23 prosent, sier Berg.