NTB: Mannen, som er hjemmehørende i Moss, er dømt for å ha lurt 77 småsparere til å låne ut mer enn 54 millioner kroner i den tro at de investerte i eiendomsprosjekter på Østlandet. De fikk løfte om 8–10 prosent årlig rente. Pengene ble ikke disponert som avtalt, skriver Økokrim i en pressemelding.

Mannen dømmes også til å betale over 60 millioner kroner i erstatning til disse og fratas retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet i fem år.

Saken gikk for retten fra 23. november til 14. desember i fjor.

Les også: Advarer mot svindelmetodene som florerer nå: - Skaper falsk trygghet

Eldre mennesker

– I denne saken er det ikke-profesjonelle investorer som har blitt bedratt, og det er i hovedsak eldre mennesker, sier påtaleansvarlig og førstestatsadvokat i Økokrim, Marianne Bender.

Økokrim opplyser at investeringsbedrageri er en utbredt form for bedrageri. Bedragerne fremstår ofte utad som svært profesjonelle med blant annet fine kontorer og mange ansatte.

Fra 2020: Eksplosjon av ny type bedrageri: Kraftig advarsel fra politiet og DNB

– I dette tilfellet hadde domfelte kontorer på Aker Brygge i Oslo og mange ansatte. Profesjonaliteten de fremstår med, fører til at investorene stoler på at pengene de låner ut, er en trygg investering, sier Bender.

Anker dommen

En av mannens to forsvarere, advokat Bjørn Haugen, opplyser til NRK at dommen vil bli anket.

«Bedrageriene foregikk systematisk og over en lang tidsperiode. Hele 77 fornærmede er rammet. Det må tas hensyn til ved utmålingen at det kunne ha vært inntatt en egen bedrageripost for hver enkelt fornærmet i tiltalebeslutningen, noe som ville ha doblet strafferammen», heter det blant annet i dommen.

Tingrettsdommer Helen Andenæs Sekulic skriver at 39-åringen kun har erkjent straffskyld etter tiltalebeslutningen for den siste innbetalingen i saken, et beløp på 400.000 kroner. Øvrige forhold som han har erkjent, ligger utenfor tiltalebeslutningen, fremgår det av dommen.