Gå til sidens hovedinnhold

- Lyntog er god distriktspolitikk

Stortingsrepresentant Knut Arild Hareide (KrF) tror hurtigtog kan bli den største distriktspolitiske satsingen i Norge i moderne tid.

Jernbaneverket presenterte tirsdag noen av konsulentrapportene de har mottatt i forbindelse med den pågående utredningen om høyhastighetstog i Norge.

Se rapportene på Jernbaneverkets hjemmeside her

Den endelige konklusjonen om høyhastighetstog vil Jernbaneverkets utredere presenterte på nyåret.

Har tro på lyntog
Knut Arild Hareide (KrF) - leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget - sier norske høyhastighetstog rykker nærmere med denne utredningen.

- Trasérapportene til Jernbaneverkets lyntogutredning viser at hurtigtog kan bli den største distrikts- og regionalpolitiske satsingen for Norge i moderne tid, sier han.

Fire konsulentfirmaer har vurdert hvor linjene kan legges og hvor det kan bygges stoppesteder. Ifølge Hareide viser utregningene at høyhastighetstog kan betjene store deler av landet, også i distriktene. Han er positiv til at det legges opp til flere stopp underveis.

- Det er positivt at vi kan kombinere flere stopp med kort reisetid mellom byene. Det er tverrpolitisk enighet om å få utredet mulighetene for høyhastighetstog i Norge. Utredningene viser at store deler av landet kan få nytte av dette, sier Hareide ifølge en pressemelding fra KrF.

- Tar fokuset bort fra utfordringene
Så samstemte som komitelederen gir uttrykk for her, er politikerne på Stortinget likevel ikke. I Fremskrittspartiet er de uttalte lyntogskeptikere.

- Denne utredningen ser flott og fin ut hvis man ønsker å få fokuset bort fra de utfordringene vi nå har med et jernbanenett som er i ferd med å råtne på rot. Alle kan synes dette høres spennende ut, men hvordan skal man betale regningen? spør 2. nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen, Bård Hoksrud.

Han tror ikke planene om høyhastighetstog vil være mulig å finansiere over statsbudsjettet.

- Oppgradere først
Men Knut Arild Hareide vil sette fullt trykk på å oppgradere det eksisterende jernbanenettet samtidig som høyhastighetsbane utredes videre. Han understreker at jernbanen har noen utfordringer som må løses først.

- Planer om høyhastighetstog hjelper lite for pendlere som i dag står på stasjonen og fryser mens de venter på å komme på jobb. Vi må handle både på kort sikt og på lang sikt. Toget er utvilsomt en transportform for fremtiden, sier Hareide.

Intercity først
Det er også en etappevis tilnærming Jernbaneverket legger opp til, ifølge Aftenposten.

Det foreslås i første omgang å øke toppfarten for jernbanenettet på Østlandet til 250 kilometer i timen. Her er det snakk om togene på det såkalte Intercity-triangelet. Skal man klare det, må det bygges ut til dobbeltspor.

Når man har kommet dit, er det mulig å starte med helt nye traseer for høyhastighetstog, ifølge rapporten, som ser på flere aktuelle traseer: Oslo-Trondheim via Østerdalen, Gudbrandsdalen eller vest for Mjøsa, Oslo-Kristiansand-Stavanger via Porsgrunn og Bergen-Stavanger langs kysten.

Lønnsomt for Norge?
Det var Samferdselsdepartementet som 19. februar i fjor ba det statlige selskapet svare på om en norsk lyntogsatsing er samfunnsmessig lønnsomt og hvor det i så fall bør satses.

På et seminar om lyntog I fjor presenterte Transportøkonomisk institutt et regnestykke som viste at turen Oslo-Trondheim vil koste deg som passasjer mellom 1600 og 6000 kroner - vel og merke hvis alt av kostnader skal dekkes over billetten og uten at det gis subsidier.

Jernbaneverket fikk i oppdrag å utrede seks korridorer:

1. Oslo-Kristiansand-Stavanger

2. Oslo-Bergen

3. Oslo-Trondheim

4. Oslo-Gøteborg

5. Oslo-Stockholm

6. Bergen-Haugesund-Stavanger (i kombinasjon med 1 og 2)

Kommentarer til denne saken