Gå til sidens hovedinnhold

Lys fremtid for salamandere

I verneplanen vil salamanderdammen ved Båntjernveien få spesiell beskyttelse.

Vettakollen: Byrådet vil sikre gode levevilkår for stor og liten salamander som er kartlagt i skogsdammen ved Båntjernveien. Dette er truede amfibiearter som i tillegg er fredet. Området vil bli regulert til spesialområde naturvernområde med en buffersone rundt dammen.

Det innebærer stramme restriksjoner med hensyn til videre utbygging av tomter for de naboer som blir berørt. Skjøtsel av dammen vil bli et samarbeid mellom grunneiere og Friluftsetaten.

Reklame

NÅ: 30 % rabatt på alle Kastel-modeller