Den rødgrønne regjeringen har delt ansvaret for asylsøkere og innvandring mellom Lysbakken og justisminister Knut Storberget etter en klassisk good cop/bad cop-modell.

Lysbakken er den «snille», som skal integrere, mens «slemme» Storberget skal straffeforfølge og tvangsutsende.

Blant velgerne flest er Lysbakkens rolle minst populær. Riktignok er SVs velgere mest positive til innvandring, men likevel vil ikke innvandrerne ha SV.

Nå er SV lei av å bli oppfattet som snillister. På forslag fra Lysbakken vil partiet frata barnetrygden fra innvandrere som holder barna unna skolen. Lysbakken foreslår også å forandre skolegrensene i Oslo slik at fordelingen av innvandrerbarn skal bli jevnere mellom skolene.

Forslaget er velment, men løser ikke de enorme forskjellene mellom «hvite» Oslo Vest, og et Oslo øst hvor 59 skoler nå har et flertall av innvandrerbarn. Jevnere fordeling på Oslo øst vil bety at skoler som har en håndterlig fordeling, vil få økte integreringsproblemer - hvis da ikke Lysbakken vil busse skolebarn øst/vest.

Dessverre er også inndelingen unyansert, fordi det skjærer alle med innvandringsbakgrunn over en kamp. Det er dypt urimelig fordi det er store variasjoner mellom ulike nasjonaliteter, og fordi særlig jenter med innvandringsbakgrunn (men som er født i Norge) gjør det svært bra på skolen.

- Fordomsfull, er svaret fra redaktør Majoran Vivekananthan i avisen Utrop.

Det er bra at Lysbakken vil ta tak i hudfargeinndelingen i Oslo. Men han står selv, som regjeringsmedlem, bak et forslag om å flytte det statlige transittmottaket av asylsøkere fra Tanum i Bærum til Løren på Oslo øst. (Kartet til høyre viser hvor transittmottaket skal ligge).

Der skal det opprettes 350 mottaksplasser som skal legges midt i en bydel hvor det nå foregår storstilt boligbygging. Forslaget betyr i praksis at rundt 15.000 asylsøkere skal innom boligområdet i løpet av ett år - de fleste fra Afghanistan, Eritrea og Somalia.

Riktignok skal mottaket være «midlertidig»: – Det er vanskelig å tidfeste hvor lenge ankomstsenteret vil være på Løren. Det vil ta noe tid å få opp et ankomstmottak slik vi vil ha det, sier kommunikasjonsrådgiver Åsmund Eide ved Utlendingsdirektoratet til Lokalavisen Groruddalen.

Lederen av bystyrets helse og sosialkomité, Mazyar Keshvari (Frp) reagerer kraftig på at staten nå ønsker å plassere transittmottaket til Oslo øst: - Dette kan jeg ikke godta. Dette er ghettofisering av et allerede belastet område, sa han til Lokalavisen.

– Oslo har allerede en stor andel av illegale og legale flyktninger og asylsøkere. Vi må gi de som er her en sjans til å lykkes i dette landet, men det er vanskelig når vi ikke får sjans til å få hodet over vannet med tempoet regjeringen nå kjører. Integreringen stagnerer, raser Keshvari, som mener området kan bli ghettofisert.

Keshvari hevder at tall fra Statistisk sentralbyrå viser at rundt 30 prosent forsvinner fra slike mottak. Mange av dem går trolig under jorden og skaffer seg illegalt, svart arbeid eller lever av kriminalitet. - I storbyen er det vanskeligere å finne disse igjen. De skaffer seg hybler og forsvinner, sier han.

Dersom SV vil motarbeide ghettofiseringen i Oslo, så kan de med hell ta fatt der de styrer, som medlem av regjeringen – og begynne med Utlendingsdirektoratet. UDIs første tanke var å legge transittmottaket til Tøyen. Årsaken er at det er praktisk for saksbehandlerne i UDI og «behovet for å effektivisere saksbehandlingen».

Man må nesten være ansatt i UDI for ikke å forstå at et stort ankomstsenter for asylsøkere vil sette preg på en bydel som allerede er landskjent for sin høye innvandrerandel, med naboskoler hvor det etter hvert nesten ikke finnes en eneste etnisk norsk elev.

- Hvis vi skal være i Oslo, hvorfor da akkurat Tøyen? Vi er ikke i den luksussituasjonen at vi kan velge og vrake blant gode alternativer, med både tilstrekkelige innkvarteringsmuligheter og kontorfasiliteter i samme område. Det aktuelle bygget på Tøyen er godt egnet i forhold til de behov vi har, skrev UDIs Ida Børresen i et leserinnlegg i Aftenposten.

Siden ble Tøyen lagt dødt, men erstaningen er bare noen kilometer unna - fortsatt på Oslo øst.

Det er vanskelig å forstå hvorfor transittmottaket ikke heller kan ligge nær Gardermoen, i et område uten mange beboere. Mange av asylsøkerne vil få avslag, og skal sendes hjem. Resten skal kun være på mottaket i en uke eller to før de fordeles til permanente mottak.

Her er et tips til Audun Lysbakken og resten av regjeringen: Sett hensynet til innbyggerne på Oslo øst foran hensynet til UDIs saksbehandlere, og legg transittmottaket permanent ut av byen. Og Lysbakken: Får du ikke regjeringen med på det, så rykk ut og signaliser motstand mot vedtaket.

Eller sagt på en annen måte: La handling følge ord.