Å fjerne støtte til trossamfunn med dårlige holdninger er så juridisk problematisk at det bør droppes, mener en ekspert på menneskerettigheter.

10. juni fikk SV flertall på Stortinget for å utrede muligheten for å frata trossamfunn økonomisk støtte dersom de oppfordrer til lovbrudd, finansieres av stater som bryter fundamentale menneskerettigheter eller er involvert i «andre alvorlige forhold».

Gunnar Stavrum: Staten gir dem 500 kroner per medlem

– Det er så mange menneskerettslige problemer ved SVs forslag at en heller bør se på andre tiltak, sier Ingvill Thorson Plesner, seniorforsker ved Norsk senter for menneskerettigheter, til Vårt Land mandag.

Målet er å ramme holdninger som er i strid med menneskerettigheter og demokrati, samt trossamfunn som hemmer integrering og driver sterk sosial kontroll.

Grunnlovsstridig

Men vedtaket kan ifølge Plesner kollidere med menneskerettighetenes vern mot diskriminering – du må støtte alle eller ingen – og med Grunnlovens bestemmelser om støtte til Kirken og trossamfunn.

– Det må trolig grunnlovsendringer til hvis man skal innføre slike krav, sier Plesner.

Gunnar Stavrum: Katolsk sugerør til statskassen

Samtidig forpliktes staten av menneskerettighetene når det gjelder likestilling, legning og barn. Dette gjenspeiles i Grunnlovens vern mot diskriminering på grunn av kjønn, legning, religion og livssyn.

– I denne saken må man nærmest velge om man vil bekjempe en form for diskriminering med en annen, sier hun til Vårt Land.

LES: Stortinget savner svar om imamutdanning

Lysbakken overrasket

SV-leder Audun Lysbakken sier til NTB at han er overrasket over motstanden stortingsvedtaket møter.

– Det er rart å se hvor sterkt enkelte er mot en utredning av hvordan vi kan stå opp for de menneskene som tar kampen mot undertrykking og sosial kontroll. Jeg har en enkel oppfordring til motstanderne: Vent i det minste til dere har sett utredningen.

LES: - Imamer bør snakke norsk

Han legger vekt på at ingen vil foreslå noe som er i strid med menneskerettighetene.

– Norge har ikke noen plikt til å finansiere organisasjoner eller trossamfunn som oppfordrer til lovbrudd. En utredning vil ikke foreslå noe som er i strid med menneskerettighetene eller Grunnloven, det er nettopp derfor SV foreslo en solid utredning av saken, sier SV-lederen.

LES: Overførte 196 millioner kroner til tros-
og livsynssamfunn - her er oversikten

Kulturtilskudd en løsning

Menneskerettighetsekspert Njål Høstmælingen, advokat og direktør ved International Law and Policy Institute (ILPI), sa tidligere i juni til Fri Tanke at det rent menneskerettslig ville være lettere om staten definerte så mye som mulig av tilskuddene til Den norske kirke som tilskudd til felles kultur istedenfor tilskudd til religion.

– Staten kunne for eksempel definere alle tilskudd til kirkebygg, seremonier og andre ting i Den norske kirke som tilskudd til felles kulturarv, istedenfor tilskudd til Den norske kirke som religiøst trossamfunn. Det ville ha redusert beregningsgrunnlaget, slik at alle de andre fikk mindre. Men da ville man ramme alle tros- og livssynssamfunnene likt, og ikke bare det spesifikke trossamfunnet man kanskje var ute etter, sier han. (©NTB)