Spenningene i KrF er i ferd med å tilspisse seg knappe tre uker før landsmøtet 2. november.

Les også: Slik kan nye medlemmer kuppe Kristelig Folkeparti

193 delegater skal avgjøre om KrF fremover skal samarbeide med Solberg-regjeringen eller vende seg til Ap og Sp, slik KrF-leder Knut Arild Hareide ønsker.

Partiet har de siste ukene drevet en offensiv vervekampanje, med nær 2000 nye medlemmer.

Meldt seg inn i protest

Partiet opplyser til Nettavisen at de ikke vet bakgrunnen for innmeldelsene siden det skjer elektronisk.

Søndag 14. oktober meldte Hans Jørgen Lysglimt, som leder Alliansen, seg inn i KrF på Nordstrand.

- Du er leder i Alliansen - hvorfor har du meldt deg inn i KrF?

- Vi har ikke medlemmer, vi er mer en folkebevegelse. Jeg har meldt meg inn i KrF og oppfordrer alle som ikke støtter en venstredreining i norsk politikk om å gjøre det samme, sier Lysglimt til Nettavisen.

Alliansen er et kontroversielt parti. Deres fanesak er «Norge ut av EØS», og partiet har mange svært innvandringskritiske medlemmer. Ved valget i 2017 fikk partiet 0,1 prosent oppslutning.

Trump-tilhenger Lysglimt sier også at han støtter den innvandringskritiske nettavisen Resett, som oppfordrer alle sine lesere til å melde seg inn i KrF.

- Sponser de unge som vil inn i KrFU

Et KrF-medlemskap for voksne koster 325 kroner og for unge under 26 år koster det 100 kroner.

- Jeg oppfordrer alle i Alliansen til å gjøre det samme, og vi vil sponse ungdommene våre med de 100 kronene et medlemskap koster.

Stemmereglene til KrF har fått mye oppmerksomhet, for i motsetning til de andre partiene, gir de - med få unntak - stemmerett for nye medlemmer ved årsmøter i lokallagene. Der avgjøres hvem som får delta på fylkesårsmøtene, som avgjør delegatene til landsmøtet.

Les også: Sterk måling for KrF

- Hareide risikerer å rive sitt eget parti i filler

- KrF har seg selv å takke ved at de ikke har karantene som de andre partiene. Hareide risikerer å rive sitt eget parti i filler ved å sette på spissen en splittelse som var der. Han har valgt å utnytte sin vippeposisjon og har nok forestilt seg et helt annet scenarie. Nå får Hareide smake baksiden av medaljen.

- Hva synes du om dette spillet du selv tar del i?

- Jeg gjør det fordi jeg vil være med å skape en motkraft til det som kan være en mobilisering å venstresiden. Jeg ville ikke gjort det samme med SV eller MDG. Vi må redde Norge, der er kristendommen sentral - noe partiet KrF manifesterer.

- Kan hende jeg melder meg ut 3. november

- Hvordan stiller du deg til KrFs politikk nå som du er medlem?

- Kristendommen er viktig at står støtt i landet vårt, men det er mye med partiet jeg ikke er tilhenger av. Det kan godt hende jeg melder meg ut 3. november, sier han.

- Hva tror du blir utfallet 2. november?

- Det vet jeg ikke, må jeg innrømme. Men nå bruker jeg - og mange med meg - vår demokratiske rett til å påvirke landets politikk fremover, sier han.

Oslo KrF: - Overrasket

Leder av Oslo KrF, Espen Andreas Hasle, er litt overrasket over innmeldelsen:

- Vi er selvsagt glad for alle som ønsker å støtte partiet vårt økonomisk og som medlemmer, selv om det ut fra Lysglimt Johansen tidligere utspill fremstår som litt overraskende at han melder seg inn i et parti som vil kjempe for internasjonal solidaritet og flere kvoteflyktninger til Norge, sier Hasle til Nettavisen.

Hasle forklarer videre at det er representantskapet som har stemmerett på Oslo KrFs ekstraordinære årsmøte 29. oktober.

- Det ble valgt i lokallagene våre i januar/februar i år, og det har sånn sett liten eller ingen effekt å melde seg inn i partiet for å påvirke her i Oslo slik saken kan gi inntrykk av. Det er mulig (hvis møtet åpner for det) at alle medlemmer kan få talerett på det ekstraordinære årsmøtet. Det kan i så fall Lysglimt mulighet til å ytre sin mening på like linje med alle andre, men det gir altså ikke mulighet til å delta i avstemningen om hvem som skal være delegater til det ekstraordinære årsmøtet, ifølge Hasle.

- Stemmerett når du har betalt kontingent

«En må ha stått som medlem i 3 måneder for å kunne delta på partiets nominasjonsmøte med tale,- forslags- og stemmerett,» heter det i KrFs vedtekter.

Kommunikasjonssjef i KrF, Mona Høvset, forklarer at karantenen på tre måneder kun gjelder for nominasjonsmøter.

- Delegater/utsendinger til fylkesårsmøtene, velges av lokallagets årsmøte. Hvem som har stemmerett, reguleres av lokallagenes lover, sier Høvset til Nettavisen.

Hun viser til §5: «Årsmøtets vedtak fattes med simpelt flertall av alle frammøtte medlemmer som har betalt forfalt kontingent».

- Den som har betalt kontingent har dermed stemmerett, med mindre noe annet er vedtatt i lovene i lokallaget, sier Høvset.