Onsdag la regjeringens rusutvalg fram sin rapport, der de forslår 22 tiltak for hvordan vi bedre kan nå fram med hjelpetilbud til narkotikaavhengige.

Utvalgets leder er statsminister Jens Stoltenbergs far, Thorvald Stoltenberg.

- Nå må Jens lytte til faren sin, er reaksjonen på rapporten fra Frps helsepolitiske talsmann, Per Arne Olsen.

Les hele rapporten her!

Frp: - Trenger handlekraft
Olsen mener forslagene fra Stoltenberg-utvalget i stor grad er sammenfallende med forslag Frp la fram i fjor.

Les også: 22 tiltak for rusavhengige

- Frps forslag om forebygging og bedre behandling ble stemt ned av alle andre partier. Nå har et tverrpolitisk utvalg sagt seg enig i Frps politikk, sier han i en uttalelse.

Han håper at regjeringen nå følger opp rapporten.

- Nå trenger vi handlekraft fra regjeringen. I all stillhet stemte de ned hvert eneste forslag fra Frp. Nå håper jeg virkelig Jens lytter til Thorvald, slik at vi får på plass en verdig rusomsorg med enkeltindividet i fokus, sier Olsen.

Olsen er imidlertid ikke fornøyd med forlaget om å starte et prøveprosjekt for å tilby gratis heroin til de tyngste rusmisbrukerne.

- Dette er omtrent det eneste forslaget vi trenger debatt på. Jeg er personlig motstander av dette tiltaket, og mener fokus må være på å gi de 5000 rusmisbrukerne som står i kø et godt behandlings og ettervernstilbud, sier han.

Les også: - Stor feil å gi heroin

KrF: - En alvorlig brist
Kristelig Folkeparti er heller ikke særlig glad for heroinforslaget.

- Dessverre brister anbefalingen på ett grunnleggende punkt: målet om rusfrihet. Heroin på resept fortrenger behandlingstiltak som kan få rusavhengige ut av rus, og er derfor et bomskudd, sier partiets helsepolitiske talskvinne, Laila Dåvøy, i en kommentar.

Dåvøy mener samtidig at mange av forslagene er gode.

- Stoltenberg-utvalget presenterer en rekke gode og helhetlige forslag, og skal ha honnør for å bidra til at de mest hjelpetrengende rusavhengige får sin rettmessige plass øverst på den politiske dagsorden, sier hun.

- Gammelt nytt
Dåvøy mener likevel at en del av Stoltenberg-utvalgets anbefalinger, er gammelt nytt, selv om heroinforslaget er kontroversielt.

- Vi må ikke la en slik lynavleder ta bort fokus fra at den rødgrønne regjeringen har sittet med makten i fem år, og at ventetiden til rusbehandling i det tidsrommet har økt med 13 dager. 4 400 rusavhengige står nå i kø. Mye kunne vært gjort for lengst, sier Dåvøy.

Hun hevder at de mest hjelpetrengende rusavhengige i dag er gitt opp av behandlingsapparatet, og at de har gitt opp selv.

- Dette handler om holdninger. KrF vil mer enn å redusere skader for å hindre overdosedødsfall og kriminalitet, sier Dåvøy.

KrF vil mandag presentere en egen rapport med forslag til tiltak for de mest hjelpetrengende rusavhengige.

SP: - Styrker og svakheter
Senterpartiet mener det er både styrker og svakheter ved forslagene.

- Jeg slutter meg fullt ut til Stoltenberg-utvalgets kritikk av dagens ressursbruk. Vi får for lite velferd og omsorg igjen for de ressursene som settes inn. Her som ellers er det de svakeste som kommer dårligst ut. Vi må slutte å bevilge stadig mer til tiltak som ikke virker, sier Kjersti Toppe, helsepolitisk talskvinne i Senterpartiet, i en uttalelse.

Også hun er sterkt kritisk til forslaget om å gi gratis heroin til brukerne.

- For meg er det helt ulogisk å definere et sterkt avhengighetsskapende, ulovlig rusmiddel med høy gateverdi som medisin. Jeg vil ikke at leger skal erklære noen som så håpløst oppgitt at de skal få heroin som medisin. Vi har ikke lov å oppgi noen. Vi har heller ikke lov å tilby disse så dårlig omsorg og velferd som vi gjør i dag. Det er utfordringen. Heroin som medisin er den lettvinte løsningen. En prøveordning for en bitte liten gruppe, tror jeg fort blir utvidet dersom vi ikke stiller høye nok krav til andre tilbud for de mest hjelpetrengende, sier Toppe, som også er lege i det sivile.

- Ikke grundig nok
Toppe mener også det er andre svakheter ved rapporten:

- Det er en svakhet at det ikke er gått grundig nok inn i problemstillingen rus/psykiatri. De med slik dobbeltdiagnose har i lang tid vært en stor og neglisjert gruppe. Den meget store gruppen med risikofylt alkoholforbruk - for mange kombinert med narkotika - må også få stor oppmerksomhet i den videre behandling av rapporten, sier hun.

Hun er også skeptisk til et annet forslag:

- Jeg er fortsatt skeptisk til å opprette flere sprøyterom. Erfaringen fra Oslo er for dårlige, sier Toppe.

Høyre: - Overrasket og skuffet
Høyre sier de er skuffet over heroin-forslaget:

- Jeg er både overrasket og skuffet over at et flertall i utvalget foreslår å gi rusavhengige heroin. Det de trenger, er behandling og et rehabiliteringstilbud som henger sammen, sier leder av helsekomiteen på Stortinget, Bent Høie.

- Erfaringen fra de landene som har prøvd heroinutdeling, tilsier at dette ikke vil være et tilbud til de mest slitne og ressursvake, slik utvalget hevder i sin rapport. Behovet for hyppig utdeling av heroin gjør det nemlig krevende for mange tungt belastede rusavhengige å følge opp, sier Høie.

Høie mener imidlertid det er bra at Stoltenberg-utvalget støtter Høyres syn på behovet for et samfunnsløft for rusavhengige, med raskere og bedre behandling for de mange som ber om hjelp til å bli rusfrie.

- Under Stoltenberg-regjeringen har køen av rusavhengige som venter på hjelp, økt til 4300 mennesker, og ventetiden for rusbehandling har økt betydelig. Det er svikt i alle ledd. Derfor må tilbudet styrkes betydelig, slik at denne gruppen får bedre hjelp, sier Høie.

Venstre: - Trenger heroin
Venstre derimot, ønsker forslaget om gratis heroin velkommen:

- Heroinassistert behandling, og jeg understreker at det er behandling med oppfølging det er snakk om, er et tilbud som vi trenger i Norge, og vi trenger det for de rusavhengige som resten av behandlingsapparatet ikke virker for, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen i en uttalelse.