Blant dem er Redd Barna, som har måttet betale tilbake i overkant av 200.000 kroner, og Norsk Folkehjelp som må returnere 365.000 kroner etter at granskningen av en lokal partner i Zimbabwe avdekket udokumenterte utbetalinger i stort omfang.

Det viser den siste rapporten fra Sentral kontrollenhet, skriver fagbladet Bistandsaktuelt.

Enheten, som ligger under Utenriksdepartementet, mottar nærmere 100 varsler i måneden om mulig snusk i bistanden. Ved utgangen av september i år hadde avdelingen mottatt 877 slike varsler. 155 saker er fortsatt under behandling, mens det i 10 av sakene har vist seg å være grunnlag for reaksjon.

Den mest alvorlige saken gjelder den amerikanske organisasjonen Search for Common Ground, som har måttet tilbakebetale over 1 million kroner fordi «midler er brukt i strid med avtale, herunder bruk av pengestøtte til driftsutgifter og gjeldsbetaling», ifølge UD-rapporten.

Organisasjonen, som har som mål å få slutt på voldelige konflikter, har avtaler med UD for over 8 millioner kroner til konfliktmegling i Afrika og beskyttelse av hellige steder i Nord-Nigeria og Indonesia. (©NTB)