Det siste året har det vært ni terrorhandlinger i Europa hvor det er blitt brukt kjøretøy for å ramme myke mål som fotgjengere. Terroristene har benyttet seg av tunge kjøretøy, varebiler og personbiler for å forårsake mest mulig skade ved å kjøre inn i folkemengder.

I flere av tilfellene har lastebiler og varebiler blitt stjålet eller kapret.

Direkte oppdateringer om terroranslagene i Spania

I april ble fire mennesker drept da en terrorist kjørte en stjålet lastebil inn i en folkemengde i Stockholm.

Hendelsen førte til at transportbransjen i Norge hadde møtevirksomhet med norske myndigheter for å drøfte eventuelle tiltak som kunne forhindre lignende angrep her hjemme, blant annet tiltak som kan forhindre kapring av tunge kjøretøy.

- Det har vært møter med folk i regjeringen for å diskutere hva som kan gjøres. Utover det så har det ikke skjedd noe. Jeg har vært i kontakt med folk som mener det er mulig å gjøre konkrete tiltak, sier forbundsleder i Norsk Transportarbeiderforbund, Lars Johnsen, til Nettavisen.

- Burde vært gjort mer
- Jeg synes det burde vært gjort mer. Samtidig er jeg innforstått med at man ikke klarer å forhindre alt. Det er grunnlag for å fortsette å diskutere hva som kan gjøres av tiltak, både med gateutforming og hva som kan gjøres teknologisk med bilparken. Og at sjåfører hele tiden tenker på å låse bilen for å gjøre det vanskeligst mulig for utenforstående å benytte kjøretøyet til en terrorhandling, sier Johnsen.

- Det kan være at det er gjort tiltak fra myndighetens side som vi ikke er klar over, legger han til.

- Bransjen skal selv ta initiativ
Nettavisen har vært i kontakt med Samferdselsdepartementet og spurt om møtene har resultert i noen konkrete tiltak mot kapring av tunge kjøretøy, og eventuell sikring av områder hvor angrep med kjøretøy potensielt kan skje.

- Samferdselsministeren møtte tidligere i år relevante næringsaktører og myndigheter, for å diskutere mulige tiltak for å redusere muligheten for at tungtransportkjøretøy benyttes til terrorhandlinger i Norge, svarer kommunikasjonsenheten i Samferdselsdepartementet i en e-post til Nettavisen.

- På møtet var det enighet om at aktørene i bransjen selv tar et initiativ til å gå gjennom alle rutiner som kan redusere risikoen for urettmessig tilgang til tunge kjøretøy. Samferdselsdepartementet legger til grunn at dette følges opp aktivt. Vi kan ikke nå si noe om hvorvidt ytterligere tiltak vil bli iverksatt, skriver Samferdselsdepartementet.

Johnsen erkjenner at det ikke er mulig å forhindre alle terrorangrep.

- Men i noen tilfeller kan man kanskje bruke teknologi for å forhindre denne typen terror hvor det blir brukt kaprede kjøretøy. Man kan blant annet påvirke tilførsel av drivstoff eller elektriske systemer i kjøretøyet som kan hindre at den blir kjørbar, sier han.

Styrker rutinene
Norges Lastebileier-Forbund sier at de har hatt mye fokus på å styrke allerede eksisterende rutiner rundt om i organisasjoner og bedrifter i transportsektoren.

- Vi var i et møte sammen med statsråden (Ketil Solvik-Olsen red.anm.). Der ble man enige om at arbeid med rutiner rundt i bedriftene skulle følges opp, sier administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Geir A. Mo, til Nettavisen.

- Vi er opptatte av sunn fornuft-holdninger, som at sjåførene ikke forlater bilene ulåst ved på- eller avlasting, eller tar med seg ukjente personer i bilen. Fra vår side handler det om en bevisstgjøring - det å bevisstgjøre sjåførene på disse enkle tingene som ikke å gå fra bilen med motoren i gang, sier Mo.

- Vi har også hatt møter med noen av de store lastebilprodusentene som sier at de har dette i bakhodet når de videreutvikler produktene sine, legger han til.

- Kan ikke utsette sjåføren for fare
Mo sier det eksisterer tiltak som potensielt kan gjøre det vanskeligere for en terrorist å kapre tunge kjøretøy, men understreker at NLF er opptatt av å ivareta sjåførens sikkerhet.

- Man kan utstyre lastebiler med automatisk lås, man kan utstyre sjåførene med trygghetsalarm som er koblet direkte til en alarmsentral, eller nødmannsknapp eller geo-tracking, I København tror jeg noen bedrifter har innført at sjåførene bare får lov til å kjøre innenfor et bestemt geografisk område. Men vi har hele tiden i bakhodet at man ikke må gjøre noe som setter sjåføren i fare - å gjøre sjåføren til det første terrormålet. Det kan vi ikke, sier han.

- Det vi har fått demonstrert de siste dagene, er at hvis man vil bruke et kjøretøy til disse handlingene, så får man fatt i ett. Det er ikke lett å forhindre, understreker Mo.

Mo påpeker at det ikke bare er lastebiler som er blitt benyttet i denne typen terrorangrep, men at også varebiler og personbiler har blitt brukt i angrepene.

Ni angrep med kjøretøy
På ett drøyt år har det vært ni terrorangrep i Europa hvor det er blitt brukt kjøretøy for å ramme myke mål.

* I Nice brukte terroristen en 19 tonn tung kapret lastebil til å drepe 86 mennesker i fjor sommer.

* I Berlin ble tolv mennesker drept da en terrorist kjørte inn i et julemarked med en kapret lastebil.

* Fire mennesker ble drept da en terrorist kjørte en leiebil rett på fotgjengere på Westminster Bridge i London i mars måned.

* I Stockholm ble fire mennesker drept da en terrorist kjørte inn i en folkemengde med en stjålet lastebil i april.

* I juni ble fotgjengere meid ned av tre terrorister i en varebil på London Bridge.

* En person ble drept da en terrorist i en varebil kjørte inn i en folkemengde utenfor en moské i Finsbury Park i London i juni.

* I august ble flere mennesker skadd da en mann kjørte en personbil inn i en gruppe soldater i Paris.

* Torsdag ble 13 mennesker drept og 100 skadd da en terrorist kjørte en varebil inn i folkemengden på hovedgaten Las Ramblas i Barcelona i Spania.

* Fredag ble det utført et kjøretøyangrep i havnebyen Cambrils, sør for Barcelona. Seks personer ble skadd i angrepet og seks antatte gjerningspersoner ble skutt og drept av politiet.