Tidligere statsminister Kåre Willoch (H) deltar gjerne i debatten om vårt moralske samfunnsansvar overfor grupper som faller gjennom, som bostedløse.

81-åringen husker selv fra barndommen uteliggere fra både Mærradalen og Lysakerelvdalen – og er ikke i tvil om at mange av dem var dyktige mennesker, hvor psyken sviktet.

Nettavisen konfronterer Willoch med Nettavisens artikkelserie, som hadde sitt utspring i en «livløs» mann, som ble liggende alene i en drøy time – uten at verken forbipasserende eller politiet tro til.

Les sakene her:
- Flere fryser i hjel
500 kroner - på fire måneder
- Dette virker brutalt
- Vi hadde ikke kapasitet
- La han ligge, han fryser ikke i hjel

- Tegn på forfall
- Dette er helt uakseptabelt og et tegn på forfall, er Willochs første reaksjon.

Han mener det er samfunnsansvar å sørge for å hindre slikt: I de tilfeller hvor vedkommende ikke har noen praktisk mulighet til å løse problemene sine selv, må de få hjelp, sier Willoch.

- Ville ikke skjedd i skogen
Høyreveteranen mener dette i hovedsak er et byproblem:

- Hadde det skjedd på en sti i skogen, ville man aldri gått rett forbi. I en by tenker kanskje de fleste at når ingen andre gjør noe, er det en grunn til det.

- Tror du frykt kan være en grunn til at noen går rett forbi?

- Det er uansett ingen akseptabel unnskyldning. Også politiet må gi dette større oppmerksomhet. Men for dem er det nok også et spørsmål om vedtekter, sier Willoch.

- Avstumpet
Og så legger han til:

- Det er alvorlig hvis man reduserer den personlige ansvarsfølelsen og blir avstumpet. Man må finne ut hva som er problemet til vedkommende og kontakte sakkyndige.

Willoch sier organisasjoner som Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon gjør en uvurderlig jobb.

- Det er beundringsverdig å se hva de får til, sier Willoch.

- En sykdom
Nettavisen har opplevd en strøm med leserreaksjoner, over 400, som spriker fra at politikerne bør gjøre mer til at narkomane har seg selv å takke.

- Hva tenker du om det?

- Henvisningen til at de har seg selv å takke er en uakseptabel reaksjon. Som innledning kan det være rasjonelt nok, men at man har seg selv å takke for en ulykke, duger ikke som unnskyldning for ikke å prøve å hjelpe.

Han bemerker at det store leseengasjementet er veldig positivt, men understreker:

- Å være narkoman er også en sykdom.

- Uakseptabelt
-Hva kan gjøres for å vekke individets ansvarsfølelse?

- Man kan skrive om dette i Nettavisen. Det er en del av et større problem i de vestlige samfunn – som er meget selvsentrerte, sier Willoch, men han er likevel ikke så sikker på at det alltid var bedre før.

- Hva opprører deg mest når du hører om dette?

- At det i vårt moderne samfunn skal være folk som lider alvorlig materiell nød, er uakseptabelt.

Tiggere og bakmenn
Willoch nevner også gruppen med tiggere, som er blitt et vanlig syn i Oslos gater.

- Det er et problem at det kan tenkes at en del som ser sterkt lidende ut, spiller skuespill. Det bør være regelen at offentlig myndighet sørger for at alle som tigger på den måten, blir undersøkt. Hvis det viser seg at det ikke er ekte, bør det føre til reaksjoner, mener han.

- Risikoen for at tiggere er sendt ut av bakmenn bør det også rettes søkelys på, avslutter han.