Et halvt år før valget strammer Fremskrittspartiet inn sin asylpolitikk. De vil halvere asylinnvandringen blant annet ved å frata asylsøkere ankemuligheter, og ved raskere tvangsreturer, skriver Aftenposten.

Frp vil dessuten ha lukkede asylmottak for alle som ikke har fått opphold.

Venstre og KrF liker flere av forslagene svært dårlig, men storebror Høyre lar seg ikke skremme.

- Jeg tror det er fullt mulig å finne en enighet innen de fleste områder i asylpolitikken, sier Høyres innvandringspolitiske talsmann, Trond Helleland, til Nettavisen.

- Ikke den enkleste saken
- Så dere er ikke bekymret for at Frps strenge asylpolitikk vil forkludre et borgerlig regjeringssamarbeid?

- Jeg sier ikke at det blir den enkleste saken å bli enig om. Alle ser at det er et område hvor det er et ganske høyt konfliktnivå i dag, men jeg er optimist, sier Helleland.

Han påpeker samtidig at en enighet forutsetter at man følger internasjonale konvensjoner, og «blir fastere i klypen» i norsk asylpolitikk.

- Det er ingen tvil om at Frp på den ene siden, og Venstre og KrF på den andre siden, står ganske langt fra hverandre i asylpolitikken, men det handler i hovedsak om de som har fått avslag på asyl, sier han, og legger til:

- Jeg tror hvis vi kan møtes på noen av disse punktene, så tror jeg det er mulig å finne en løsning.

Dette ønsker Frp:

* Lukkede asylmottak for de som ikke har fått opphold

* Koble returavtaler til bistand

* Redusere et stort antall ankemuligheter, til en ankeinstans

* Sende asylsøkere tilbake til hjemlandet etter avslag, mens de venter på ankebehandling

* At politiet skal hente ut mennesker i kirkeasyl

* Raskere saksbehandling og raskere tvangsretur

* Krav om bestått norskprøve og minst 15 års opphold før statsborgerskap innvilges

* Strengere krav til familiegjenforening.

Kilde: Frp/Aftenposten

- Konfliktnivået vil dempes kraftig
Helleland mener løsningen ligger i å få på plass et lovverk som gir raskere saksbehandling, og som bedre sørger for retur av de som har fått avslag på sin asylsøknad.

- Da tror jeg konfliktnivået blir dempet kraftig. Man er jo enig i å ha et reelt asylinstitutt som tar folk på flukt på alvor, men der uenigheten ofte oppstår gjelder de som ikke får asyl, sier han.

- Men Venstre ønsker jo en oppmykning av reglene?

- På noen områder ønsker de det. De ønsker blant annet å gi lengeværende barn opphold på humanitært grunnlag. Men de ønsker ikke noe frislipp, at alle skal få asyl, påpeker Helleland.

Venstre-leder Trine Skei Grande sier til Aftenposten at Frps innvandringspolitikk er en av de viktigste grunnene til at de ønsker en regjering bare med Høyre og KrF, og sier at hun ikke kan akseptere at man fengsler folk som søker asyl.

- Det er en del jeg er enig i
Høyre er enig i mange av innstrammingsforslagene fra Frp.

- Det er en del av det jeg er enig i, for eksempel det å redusere antall muligheter til å anke. Men det å si maks en anke, kan vi ikke gå inn på, sier Helleland til Nettavisen.

Han viser til at justisminister Grete Faremo før sommeren har lovet å komme med en sak til Stortinget, der regjeringen følger opp forslagene fra det såkalte Mæland-utvalget.

- Der legges det opp til å forenkle prosessen med ankemuligheter. Det vil si at man ikke har de samme mulighetene som i dag. Vi ønsker at vi får et system som både ivaretar våre internasjonale forpliktelser og samtidig gjør prosessen mindre utflytende, sier Helleland.

Frp vil også ha raskere saksbehandling, og raskere tvangsretur. Der er Høyre, som de fleste andre partier, helt enig.

- Det er der det største problemet ligger i dagens asylforvaltning. Når du får saker der barn har vært her i sju år, er det jo fordi systemet ikke har fungert, sier han.

- Bistandspenger som pressmiddel
Helleland mener det derfor er viktig å få på plass returavtaler med flere land, og er også enig med Frp om at bistandspenger da kan brukes som brekkstang.

- Dersom et land nekter å ta imot sine landsmenn, og de har fått avslag i Norge, er vi også åpne for å se på bistanden til de landene. Da må man kunne bruke bistand som et pressmiddel, sier han.

Høyres vil imidlertid ikke ha lukkede asylmottak.

- Vi ønsker ikke låste asylmottak. Asylinstituttet er et pustehull for verdens flyktninger og forfulgte. Det er jo slik i Norge i dag, hvis du søker asyl så er du ikke pliktet å bo i et asylmottak, men de fleste velger å gjøre det fordi de får mat og klær der. Men å låse alle inne som ikke har fått asyl, vil være i strid med internasjonale konvensjoner, sier Helleland.

- Lukkede mottak i en overgangsperiode
Han ønsker derimot meldeplikt for asylsøkere, og er åpen for å ha lukkede mottak i en overgangsfase.

- Det bør være en meldeplikt så du dukker opp en gang i uka eller annenhver dag, og eventuelt at det brukes lukkede mottak på Trandum eller andre steder i en overgangsfase mens man venter på å bli tvangsreturnert i de tilfellene der man frykter at de vil unndra seg tvangsretur, sier han.

- Frp vil halvere asyltilstrømningen, vil dere også det?

- Det går ikke an å vedta det. Hvis det plutselig blir en krig i Afrika eller i Midtøsten vil det påvirke asylsøkere til Norge. Målet vårt er å få ned asyltilstrømningen, men det avhenger av krig og fred, sier Høyres innvandringspolitiske talsmann.

Høyre er også enig med Frp når det gjelder kravet om norskprøve for å få statsborgerskap, men ikke i kravet om å ha bodd 15 år i landet.

De ønsker heller ikke strengere regler for familiegjenforening, slik Frp ønsker.

- Frp har tøffere retorikk
Det som også beroliger Helleland, er at Frps retorikk ofte er tøffere enn hva de gjør i praksis, ifølge ham.

- Det er forskjell på retorikk og politikk. Frp har en litt tøffere retorikk på dette området, og det har vært deres varemerke i alle år. Men realiteten er når saker voteres over i Stortinget, så har de stort sett stemt for de tiltakene en får framlagt fra regjeringen, sier han.

Hva mener du om Frps asylpolitikk? Si din mening i kommentarfeltet!