Gå til sidens hovedinnhold

Må legge ned etter veiarbeid

Brattlikollen Blomster skal legges ned etter ett år med veiarbeid i Sandstuveien.

brattlikollen: På oppdrag fra Vann- og avløpsetaten har Mesta i cirka ett år hatt omfattende gravearbeid gående i Sandstuveien. Arbeidet skyldes fornyelse av vann- og kloakkrør. I en lang periode har det vært begrenset gjennomfart på grunn av midlertidig lysregulering og mange som normalt har kjørt gjennom Sandstuveien, har valgt alternative ruter. Etter ett år med graving, forteller flere av bedriftene på Brattlikollen at de har lidd økonomiske tap. Brattlikollen Blomster er kanskje den bedriften som har lidd mest.

Det blir veldig rart å stenge butikken. Jeg har drevet her i snart elleve år, forteller Anita C. Bråthen Ertsland, innehaver av Brattlikollen Blomster.

Gått lei

Ertsland er ikke i tvil om at det er det omfattende veiarbeidet som har pågått i Sandstuveien som er årsaken til at hun nå må gi seg.

Jeg har sett på regnskap fra de foregående år og sammenlignet dem med året som har gått. Jeg har hatt cirka 40 prosent færre kunder i butikken i år. Noen dager har det ikke vært en eneste kunde innom, forteller Ertsland og forklarer hvordan motet og lysten gradvis har forsvunnet.

Det er jo ikke noe hyggelig å drive butikk når ingen kommer innom. Jeg har noen faste kunder som har gjort at jeg har klart meg så vidt, men dette har nesten utelukkende vært per telefon, forteller Anita.

Ut juni

Anita Ertsland skal etter planen drive butikken fram til 30. juni. Hun er usikker på hva som venter etter dette.

Jeg må ta meg en tenkepause og så vi får se, smiler hun tappert, men hun legger ikke skjul på at det siste året har vært slitsomt. I forbindelse med sprenging har vaser sprukket og det har vært umulig å snakke på telefon. Vannet har tidvis vært skrudd av og tidvis har telefonen heller ikke virket. Kunder har vært fortvilet og mange har klaget sin nød til innehaveren.

Til og med rett før jul, rundt 18. desember, gravde de utenfor her, rett ved der kunder pleier å kjøre inn. Tiden før jul er vanligvis en måned vi lever en stund på, så da merket vi et særlig stort tap, forteller Ertsland.

Erstatning

Ertsland sliter med å betale regninger fra året som gikk.

Mange av de jeg nå skylder penger håpet i det lengste at vi skulle kunne holde det gående, men nå går det ikke lenger, sier innehaveren og legger til at hun nå ønsker å søke erstatning for husleie.

Jeg har hørt at andre som driver butikk i området har prøvd å søke om erstatning uten at dette har ført til noe. Derfor har jeg sett litt mørkt på å søke selv. Men hva kan jeg tape på å prøve, bemerker Anita.

Vannverket

Funksjonsleder i Vann- og avløpsetaten, Morten Linderud, sier at det er full anledning til å søke erstatning for tap av inntekt hvis det kan dokumenteres at dette skyldes deres anleggsvirksomhet.

Men jeg kan ikke forskuttere hva som blir utfallet av en slik søknad. Vi har en egen juridisk avdeling som tar seg av klagesaker, sier Linderud og påpeker at det er svært sjelden de får slike henvendelser. Linderud forteller at jo bedre man kan dokumentere et reelet tap som skyldes virksomhet fra deres side, jo større er sjansen for at man når frem med et slikt erstatninssøkmål.

Men vi skriver ikke noen blankosjekk, det er ikke sånn at man bare kan skrive at man har gått ned i inntekt og så er det automatisk vår feil. Det kan jo være andre forhold som kan ha forårsaket nedgang i inntekt, påpeker Linderud.Det blir veldig rart å stenge butikkenAnita C. Bråthen Ertslande

Reklame

Kurs: Dette må du vite om bobler