Alle opplysninger om hvem som står bak en IP-adresse må heretter slettes etter tre uker. Vedtaket er begrunnet i personopplysningslovens paragraf 28 om forbud mot lagring av unødvendige opplysninger, melder Aftenposten.

- Dramatisk
- Dette vil få meget dramatiske følger for evnen til å oppklare straffesaker, sier assisterende Kripos-sjef Ketil Haukaas til avisen.

Politiet viser til at det i en rekke av de største krimsakene de siste årene var avgjørende at politiet fikk tilgang til dataopplysninger som var lagret i mer enn seks måneder. Både Nokas-saken, lommemann-saken, Orderud-saken og Baneheia-saken blir trukket fram. Politiet er bekymret, men Datatilsynet slår fast at dette er en seier for personvernet.

- I praksis er dette en styrking av personvernet til alle som bruker internett. For den vanlige nordmann betyr det at han får større muligheter til et privatliv enn vi ser i dag, sier avdelingsdirektør Leif T. Aanensen i Datatilsynet.

EU vil ha seks måneder
Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) kjemper mot at EUs datalagringsdirektiv skal innføres i Norge. Her er det krav om seks måneders lagring av informasjon om nettbruk, e-post- og telefontrafikk.

I en EU-dom i februar ble det slått fast at datalagringsdirektivet er en del av EUs indre marked. EU-kommisjonens ambassadør i Norge, Percy Westerlund, sier til Aftenposten at direktivet «ganske klart er EØS-relevant».