Gå til sidens hovedinnhold

Må vurdere habilitet i Transocean-saken på nytt

Oslo (NTB): Høyesteretts ankeutvalg mener lagmannsretten har vært for streng i vurderingen av aktors habilitet i Transocean-saken. Nå sendes saken i retur for ny behandling.

Saken mot Transocean, datterselskapet Arcade Drilling og tre tidligere rådgivere i selskapet skulle startet i Oslo tingrett i slutten av november. De er tiltalt for å unndratt rundt 10 milliarder kroner fra beskatning. Staten kreve 1,8 milliarder i erstatning i saken.

Økokrim har leid inn tre eksterne advokater som aktorer, og det er habiliteten til disse som ble klaget inn til retten og siden nådde fram til Høyesteretts ankeutvalg.

Både tingretten og Borgarting lagmannsrett kom fram til at de tre var inhabile og derfor ikke kunne opptre som aktorer. Nå har ankeutvalget kommet fram til at lagmannsretten har tolket loven om habilitet for strengt og har opphevet den lavere instansens kjennelse i sin helhet.

Dermed blir det ny behandling i Borgarting lagmannsrett, som nå også må forholde seg til ankeutvalgets kjennelse.

Når habilitetsspørsmålet endelig er avgjort, har tingretten satt av ti måneder til å behandle saken ferdig. Ingen av de tiltalte erkjenner straffskyld. (©NTB) (©NTB)