*Nettavisen* Nyheter.

Magne lever av å jakte på svindlere

Foto: (NA24)

I fjor sørget han for at 722 personer ble anmeldt til politiet.

02.04.13 08:55

AKERSGATA (NA24): Nylig mottok arbeidsminister Anniken Huitfeldt en rapport fra Proba Samfunnsanalyse som tar for seg trygdesvindelen i Norge.

Mannen som leder jakten på personer som for eksempel svindler til seg arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, foreldrepenger og overgangsstønad er Magne Fladby, direktør for NAV Kontroll.

- Det er en spesiell enhet i NAV som jobber for å utrede saker der det er mistanke om trygdemisbruk, altså trygdesvindel. Hovedoppgaven vår er å prøve og identifisere svindelsaker, utrede dem og anmelde de til politiet, sier Fladby til Nettavisen NA24.

Han sier at NAV avdekker stadig større beløp.

- De siste årene har svindelen steget betraktelig når det gjelder beløp. I 2012 var det rekord i anmeldelser med 210 millioner kroner. Det skyldes først og fremst at vi prioriterer de aller største sakene til politiet. Antallsmessig så har det gått litt opp og ned, og holdt seg stabilt om man ser de 3-4 siste årene.

Tidligere har det kommet anslag om at det svindles penger for enorme verdier årllig. Summene har variert fra et par til hele 10 milliarder kroner, altså langt mer enn hva Magne Fladby og hans kolleger avdekker-

- Det er ikke helt overraskende over at de kommer med noen sånne anslag overfor oss. Det er gjort noen såkalte mørketallsundersøkelser tidligere. En rapport fra Proba Samfunnsanalyse fra 2011 anslo at det kunne dreie seg om to milliarder kroner på sykepenge-området, sier han.

- Når disse mørketallsundersøkelsene snakker om svindel så er det også med det som kreves tilbake. Vi krever tilbake totalt sett ikke 210 millioner, men flere hundre millioner kroner. Men vi er ikke oppe i én milliard. Poenget er at det er et stort gap mellom det som avdekkes og det som er reelt mørketall, det er det ingen tvil om.

Han sier at det viktigste er at de som har rett på pengene får det de skal ha.

- De aller fleste er ærlige, men så må vi ha et kontrollnivå som gjør at vi avdekker der det svindles, og helst forebygges. Men det å forebygge svindel er vanskelig i seg selv fordi mange av disse prøver bevisst å komme unna disse kontrollmekanismene. For eksempel er svart arbeid veldig vanskelig å klare å avdekke. Vi har et samarbeid med Skatteetaten, men det er veldig vanskelig å avdekke

Facebook over hele landet
NAV Kontroll har avdelinger i Tromsø, Stavanger, Trondheim, Drammen og Oslo

- I NAV Kontroll som kun har dette som hovedoppgave så er det 80 personer som jobber med utredning av mistenkelige saker, og så har vi 25 stykker som jobber med registersamkjøring og prøver å identifisere svindelsaker. I tillegg er det noen på forvaltning, så cirka er vi 120 som er dedikerte i arbeidet mot trygdesvindel, sier Fladby.

- Er det nok eller føler dere at dere er for få?

- Man kan jo alltid ønske seg mer ressurser, men det er en balansegang på hvor mye man skal bruke på kontroll versus alt det man skal bruke på alle de andre oppgavene som NAV skal ivareta. Det er ressurskrevende å ta tak i disse sakene, både for oss og politiet, så for oss er det viktig at vi prioriterer de aller største sakene.

-Så det er en del småfisk som slipper unna?

- Når det gjelder politianmeldelse så kan det være det, men det kan komme vedtak om at de må betale penger tilbake og vi legger jo på et rentepåslag på ti prosent.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Lise Åserud

Slik blir svindlerne tatt
De som blir tatt med buksene nede blir som oftest tatt grunnet kontrollrutiner.

- En av de viktigste måtene som trygdesvindel avdekkes på er maskinelle kontroller, der vi for eksempel kjører dagpenger og meldekort opp mot arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret. Cirka 60 prosent av sakene avdekkes på denne måten. Saksbehandlerne våre avdekker rundt 25 prosent. Den resterende biten kommer fra Skatteetaten, tips og andre offentlige etater.

De maskinelle kontrollene er noe NAV har holdt på med siden 90-tallet.

- Vi har veldig god erfaring nå med å kjøre den typen kontroller. De som mottar dagpenger må nesten regne med å bli kontrollert, selv om vi ikke kontrollerer 100 prosent, sier Fladby.

Han sier at de har god erfaring i hvilke mottakere av dagpenger de skal foreta en ytterligere kontroll i form av manuell sjekk på.

- Der vi får mistanker om at det er for få timer på meldekortene så sjekker vi med arbeidsgiver og med brukeren selv. 722 ble anmeldt for dette i 2012, og alle sammen risikerer egentlig ubetinget fengsel. Snittbeløpet her ligger på 120.000 kroner og Høyesterett har sagt at det skal gis ubetinget fengsel ved svindel for over 1G, rundt 82.000 kroner. Vi har noen henleggelser, men mange av disse sakene er forholdsvis kurante.

- Og så har vi noen målrettede kontroller ut i fra noen analyser vi gjør

-Hva innebærer det?

- Vi har hatt det mot enslige forsørgere, hvor vi prøver å finne kjennetegn for å misbruke den typen stønad og så tar vi dataene som vi har og analyserer dem. Når det gjelder enslige forsørgere er ett element flere barn etter samlivsbrudd med samme barnefar.

- Bruker dere sosiale medier i jakten?

- Vi bruker åpne kilder som ligger på nett når vi har mistanke om noe.

- Er det en trend at det kommer utlendinger for å unytte systemet?

- Vi har ikke noen statistikk som gir meg belegg til å si det. Det er mye kreativitet mange steder for å svindle til seg trygd uansett etnisitet. For oss er ikke det viktigste å anmelde flest mulig, men å få stønaden på det nivået folk skal ha og rett ytelse med en gang. Men det er ingen tvil om at vi kan bli enda mer målrettede

- Vi kan også hente informasjon fra andre trygdemyndigheter innenfor EØS og det blir gjort i noen enkelttilfeller

Lønnsom geskjeft
- De siste årene har vi fått stadig mer ressurser. I årets budsjett fikk vi fem millioner kroner ekstra, men deler av disse ressursene må vi også bruke på den forvaltningsmessige biten, for når vi ser en ytelse så er det en person som har fått for mye. Da må vi først stoppe stønaden, så må vi fatte et vedtak om at vedkommende har fått for mye og når alt dette er gjort, så anmelder vi til politiet. Så det er en nokså ressurskrevende prosess.

Til tross for at de har mottat mer ressurser legger ikke Fladby skjul på at jobben de gjør er lønnsom.

- Det er ingen tvil at det økonomisk sett er en lønnsom geskjeft. Jeg har jo regnet litt på det og sånn nøkternt anslått så får vi igjen flere ganger det som det koster. Men det viktigste er legitimiteten til velferdsordningene

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.