Gå til sidens hovedinnhold

Måkene har blitt fengselsfugler: - Et økende hat

Måkene forlater fuglefjell og holmer. Nå hekker de i fengsler og på oljeplattformer. Men det nye samlivet skaper konflikter.

Sommerens måkehistorier har handlet om at folk opplever fuglene som aggressive og hissige. De sneier på nært hold og snapper mat ut av hendene på folk. I England rapporterte en dame at en måke tok chihuahuaen hennes mens den ble luftet i hagen.

– Det er et økende måkehat i Norge. Det går hånd i hånd med urbaniseringen. De er ikke farlige, og det skapes et skremselsbilde når mediene blåser opp historier, sier ornitolog Frode Falkenberg i Norsk Ornitologisk Forening.

Les også: Du vil ikke tro hva som skjer på Bekkestua

Ran av mat

En større andel av måkebestanden i Norge bor nå i byer og tettbygde strøk. Det er to forklaringer til dette.

– Det viktigste er næringstilgang. I byer finner de mye mat. Det er vi mennesker som er årsaken til dette supertilbudet i urbane strøk, forklarer ornitologen.

Han opplevde selv i sommer i Stavanger å få snappet softisen rett ut av hånden.

– Den kom bakfra og klarte å ta hele softisen ut av hånda mi i flukt. Dette er måker som har spesialisert seg på idiotiske mennesker som står og veiver med mat, sier Falkenberg.

Måkene har også erfart at de har sikre hekkeplasser på rette flater på hustakene. De er kreative opportunister og tar i bruk mulighetene som byr seg.

– Mennesker bygger ut langs vannkanten og tar arealer der måkene hekker. I tillegg er minken, som er en fremmedart i Norge, et rovdyr som tar for seg og renser måkekoloniene for egg. Den svømmer ut til øyer og holmer der måken normalt har vært trygg.

Det er fiskemåke, sildemåke og til en viss grad gråmåke som har funnet seg til rette i byene.

Fengselsfugl

To av fengslene i Norge rapporterer om større måkekolonier. Innenfor de solide ringmurene er fuglene i fred for mink og rev, og de kan hekke rett på bakken, slik de normalt gjør.

Ringerike fengsel har hatt en fast koloni i minst ti år, som vender tilbake for å legge egg hvert år. I Bergen fengsel har de en koloni på rundt 70 hekkende par.

– En av våre ansatte sørger for at fuglene blir ringmerket. Det er noe utfordrende med reirene på bakken når vi skal slå plenen, Det står på noen uker når eggene klekkes, men så forlater fuglene stedet, sier sikkerhetsinspektør Roar Johannessen i fengselet i Bergen.

Også oljeplattformene melder om økende kolonier med sjøfugler. Fuglefjellene langs kysten blir stadig mer glisne, mens på Heidrun rapporteres det om opp mot 300 hekkende par med Krykkjer, skriver NRK.

Sikre taket

Måkeforeldrene vil forsvare måkeungene hvis det er noe de opplever som fare. Det tar normalt en uke før ungene kan fly, og deretter forsvinner de etter en tid.

Om man vil bli kvitt måker, må man begynne før hekkesesongen ved å sikre taket. Hvis det er gode hekkeplasser og godt med mat, kommer de tilbake.

Et av tipsene fra Norsk Ornitologisk Forening er å fjerne muligheten for gode, flate sitteplasser der måken kan speide og ha oversikt.

Måkebestanden i Norge er under press. Fiskemåke og hettemåke er rødlistet og står i fare for å dø ut om tre til fire generasjoner. Gråmåke, sildemåke og svartbak står ikke på rødlista, men går også tilbake.

Les også

Chihuahuaen Gizmo (4) ble tatt av en måke

Les også

Urettferdig mot måkene

Kommentarer til denne saken