500 - Internal Server Error

[]
Gå til sidens hovedinnhold

Mæland: - Ikke mye peiling

Øystein Mæland overtok jobben som politidirektør i mai i fjor uten å ha snakket med forgjengeren, Ingelin Killengreen.

Øystein Mæland overtok jobben som politidirektør i mai i fjor uten å ha snakket med forgjengeren, Ingelin Killengreen.

Det framgår av referatene fra Gjørv-kommisjonens intervjuer med Mæland.

Mæland forklarer at Killengreen hadde sluttet da han begynte, og selv om de planla å ha en samtale, ble det aldri tid til det.

Direktoratets virksomhet og aktuelle saker ble derfor i stor grad overlevert av assisterende politidirektør Vidar Refvik, forklarer Mæland.

I intervjuet forteller Mæland videre at han var urolig gjennom helgen etter terroranslagene 22. juli. Han sier uroen skyldtes at gjerningsmannen, da han ble pågrepet, fortalte at det var to celler til. Dessuten hadde mannskap som var på Utøya, beskrevet det som usannsynlig at det bare var en person som hadde agert der.

På spørsmål om Mæland burde hevet beredskapen i Norge da han fikk høre at gjerningsmannen sa det var to celler til, svarer Mæland at «det kunne hende, men at det ikke ble vurdert å være tilstrekkelig grunnlag for dette».

Høre ikke smellen
Mæland hadde ferie og var hjemme i Oslo da det smalt i regjeringskvartalet. Han hørte ikke smellet, men ble varslet over telefon av departementsråd Morten Ruud i Justisdepartementet ved 16.00-tiden. Deretter slår politidirektøren på TV-en. Når han ser bilder fra regjeringskvartalet på skjermen, er hans første tanke at dette var et terrorangrep fra en eller annen utenlandsgruppe som hadde slått til mot Norge.

Deretter drar Mæland raskt til politidirektoratet, hvor stabsorganiseringen var i gang. Ettersom det var en fredag midt i ferien, var det en del arbeid med å fylle de sentrale posisjonene og oppgavene i staborgansieringen, framgår det av intervjuet.

«Ikke mye peiling»
Mæland forklarer at han ikke hadde «mye peiling» på hva som skulle foregå i stabsrommet, og det var spesielt å komme ned dit uten å vite hva som skulle foregå der. Han hadde bladd i politiets beredskapssystem (PBS 1), som nylig var utgitt, men det var det hele, forklarer han.

Ettersom det var folk til stede som kjente systemet ut og inn, følte han trygghet for at det var kompetanse på plass i rommet, men det var likevel en del usikkerhet om hvordan man skulle takle situasjonen, framgår det av referatet.

– Et gap
I intervjuet bekrefter Mæland at det helt klart er et gap mellom faktisk sikkerhet og hva som forventes, men han vil ikke kvantifisere hvor stort dette gapet er. Han mener hendelsen den 22. juli på en veldig tydelig måtte viste dette gapet.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot