– Jeg er glad for at Fylkesmannen bekrefter at rivevedtaket er gyldig og at vi nå kan gå videre i arbeidet med å bygge et åpent, trygt og grønt regjeringskvartal som vi alle kan være stolte av, sier kommunalminister Monica Mæland (H).

Hun mener det ikke er kommet noen nye momenter som tilsier en ny vurdering av riving av Y-blokka, slik Fylkesmannen ber om.

Tunge innvendinger

– Jeg vil understreke at det ikke foreligger nye momenter i denne saken nå som skulle tilsi en fornyet vurdering. Så sent om i juni sluttet et stort flertall på Stortinget seg til regjeringens beslutninger. Sikkerheten og ønske om å skape et grønt og tilgjengelig nytt regjeringskvartal har veid tungt når beslutningen om utformingen av det nye regjeringskvartalet ble tatt.

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland har nemlig kommet fram til at riving av Y-blokka er i samsvar med statlig arealplan, og at Fylkesmannen ikke har hjemmel til å ta klagene til følge, men hun legger til:

«Til tross for at det nå foreligger et juridisk endelig vedtak som tillater riving, vil fylkesmannen sterkt beklage om man nå går videre med en rask og uopprettelig gjennomføring av vedtaket uten at departementet/ regjeringen foretar en ny vurdering av de tunge innvendingene som er kommet mot rivingen.»

Les også: Flertall i Oslo for riving av Y-blokka

Flere klager

Fortidsminneforeningen, Norske arkitekters landsforbund og Oslo arkitektforening hadde klaget på Oslo kommunes vedtak som tillater riving av blokka. Det samme hadde International Council on Monuments and Sites, som er rådgiver for UNESCO.

– Dette betyr at fylkesmannen føyer seg inn i rekken av dem som mener at dette ikke er et smart vedtak. Vi får se om regjeringen lytter, sier generalsekretær Ola Fjeldheim i Fortidsminneforeningen til NTB.

Han opplyser at de vil sende saken til Sivilombudsmannen for å vurdere hele sakskomplekset. Men han tilføyer at dette først og fremst er opp til politikerne.

– Det er mulighet til å finne en løsning, hvis politikerne vil, sier Fjeldheim.

Picasso-kunst

Rivingen av Y-blokka har skapt stort engasjement. Det karakteristiske bygget i regjeringskvartalet inneholder flere verker av Pablo Picasso. Det mest kjente er «Fiskerne», som er en integrert del av fasaden. Det er bestemt at verket skal tas vare på og bli en del av det nye regjeringskvartalet, selv om resten av bygget blir revet.

Blant argumentene for riving har vært at regjeringskvartalet ikke kan bygges over Ring 1, som går i tunnel under deler av Y-blokka.