OSLO (Nettavisen): Siden det rødgrønne byrådet tok over styringen av Oslo for fire år siden, er hundrevis av parkeringsplasser fjernet, utekontorer og andre aktiviteter har dukket opp, sykkelfelt er bygget og det har blitt vanskeligere å kjøre bil i sentrum.

Prosjektet bilfritt byliv har skapt mye debatt, og mange har vært kritiske til tiltakene, men nå viser det seg at folk flest egentlig er ganske fornøyd.

Se flere detaljer fra målingen lenger ned.

I en fersk Oslo-måling, som Sentio Research har utført for Nettavisen, har 800 personer som bor i hovedstaden blitt spurt om «i hvor stor grad de støtter tiltakene for å skape et mer bilfritt sentrum i Oslo».

Over halvparten, 51 prosent, svarer at de enten «i stor grad» (28 prosent) eller «i svært stor grad» (23 prosent) støtter tiltakene. I tillegg svarer 25 prosent «både og», det vil si at de støtter en del av bilfritt byliv-tiltakene i Oslo sentrum.

11 prosent svarer at de «i svært liten grad» støtter tiltakene, og ni prosent gjør det «i liten grad». Tre prosent svarer «vet ikke».

Eldre minst positive

Ser man på bakgrunnstallene i målingen, så er de eldste som har deltatt, personer over 60 år, mindre fornøyd med et bilfritt sentrum enn de yngre aldersgruppene.

29 prosent av de over 60 år støtter ikke tiltakene for et bilfritt byliv, mens 37 prosent sier seg fornøyd.

Blant personene under 30 år i undersøkelsen, svarer 58 prosent at de støtter tiltakene, og kun 17 prosent svarer «i svært liten grad» eller «i liten grad».

Det er også flere menn enn kvinner som ikke støtter byrådets tiltak for et mer bilfritt Oslo sentrum. 25 prosent av mennene svarer at de ikke støtter tiltakene, mens 16 prosent av kvinnene svarer det samme.

54 prosent av kvinnene sier at de støtter endringene, og 50 prosent av mennene.

Thorkildsen: - Helt fantastisk

SV-byråd Inga Marte Thorkildsen i Oslo, som fredag er gjesteredaktør i Nettavisen, er strålende fornøyd med resultatet.

- Jeg tenker at det er helt fantastisk. Det viser også at man trenger modige politikere som tør å gjøre forandringer. For veldig mange har antagelig bare sittet og ventet på at forandring skal skje, sier Thorkildsen til Nettavisen.

- Det er kanskje også en del som har vært skeptiske, men som ser at dette fungerer. Folk ønsker seg plass, de ønsker seg trafikksikkerhet, de ønsker å kunne sitte ute, innta gatene og være med på aktiviteter. Og ta med seg ungene sine uten å være redd. Så dette er jo så oppmuntrende, sier hun.

Da tiltaksplanen for bilfritt sentrum ble behandlet av bystyret, var det imidlertid bare Frp som stemte mot. Byrådets forslag ble bare litt justert, etter forslag fra blant annet Høyre og Venstre.

- Det har jo også vært mye motstand og kritikk av tiltakene?

- Ja, det er kontroversielt å gjøre så store forandringer. Man må venne seg til det, og så må vi finne ut av ting også mens vi går. Det er jo mye logistikk som vi må finne ut av, hvor skal disse bilene da kjøre, hvor skal syklene være - og hva med næringslivet, sier Thorkildsen.

- Men forstår du de som er mot dette også?

- Nei, jeg gjør ikke det. Jeg kan skjønne folk som har funksjonshemninger, og som synes det er vanskelig å finne parkeringsplasser. Det er vi klar over, og det jobber vi med hele tida for å få bedre, sier hun, og påpeker:

- Vi kan ikke reservere sentrumet vårt for bilen. Det fortrenger alle andre. Vi må ta tilbake sentrum, skape liv og røre, lek og glede for både barn, voksne og gamle.

- Handelen går ikke ned

Næringslivet har blant annet vært bekymret for at handelen skal gå ned når bilene forsvinner fra sentrumsgatene.

- Men det er jo ikke det som skjer. Nå støtter jo også handelsstanden opp om det, sier byråden.

- Hvorfor tror du folk er så positive?

- Jeg tror folk rett og slett setter pris på stillheten, bedre luft, det blir bedre framkommelighet både får gående og syklende. Det at det kommer benker, nye utesteder, nye lekeplasser - og det blir jo vakkert også, sier Thorkildsen.

- Og mer vil det bli om dere får fortsette?

- Ja, med to utropstegn. Dette er noe vi i SV også har jobbet med i mange år, lenge før miljøpartiet eksisterte, sier hun.