MARMORHALLEN (Nettavisen): En ny meningsmåling fra InFact på vegne av Nettavisen viser at et stort flertall av det norske folk er positiv til at koronapass tas i bruk.

På spørsmålet «hva er din holdning til koronasertifikat, som betyr at kun vaksinerte kommer seg inn på restauranter, butikker og offentlige sammenkomster?» er utfallet som følger:

  • Positiv: 67,3 prosent
  • Negativ: 17,8 prosent
  • Vet ikke: 14,8 prosent

Målingen, som er tatt opp den 20. desember, med 1050 respondenter, viser at menn er mer positive enn kvinner til koronapass.

Målingen viser liten geografisk skjevhet. 2/3-deler er positiv til koronapass i alle landsdeler utenom Nord-Norge, hvor 60 prosent er positiv.

Målingen viser at de over 45 år er mest positiv til å at et slikt pass tas i bruk. Yngre er også positive, men i mindre grad.

NB: Jo mer man deler opp respondentene i ulike kategorier, jo større blir feilmarginen for hver av kategoriene.

– Incentiv til å ta vaksinen

En av dem som har vært tydelig i media på at hun ønsker at koronapass tas i bruk, er gruppeleder for Høyre i Oslos bystyre, Anne Haabeth Rygg,

– Det er forståelig og det viser at folk er enige at det må bety noe å være vaksinert, sier hun til Nettavisen om den nye målingen.

Les også: Nakstad tror at koronatiltakene har gitt en viss effekt

Hun har to teorier for hvorfor støtten til koronapasset er så stor: Tiltakstrøtthet og frustrasjon mot de uvaksinerte.

– Folk begynner å bli tiltakstrøtte og opplever en stor effekt av at samfunnet har vært så mye stengt over tid. Da ser de etter måter å åpne opp på.

– Folk er utålmodige overfor de som er uvaksinerte. De deler i større grad kurver og så videre på sosiale media, så det begynner å bli et større press. Det kan være grunnen.

Haabeth Rygg virker å være blant de som har sett seg lei av nye nedstengninger, og sier hun etterlyser en langsiktig plan fra regjeringen og helsemyndighetene.

– Hvis koronapass ikke hjelper mot smittespredning, ønsker du da at det tas i bruk som et incentiv til å vaksinere seg?

– Ja, det er et incentiv for å vaksiner seg og å holde mer av samfunnet åpent. Det er det andre land har gjort, med en større bevegelighet blant de vaksinerte. Man kunne sett for seg at enkelte aktiviteter kunne holdt åpen dersom de vaksinerte kunne bevege seg mer fritt.

Les også: Sier det er «vanskelig» å vite hvordan vi skal forholde oss til uvaksinerte: – De bidrar ikke til å beskytte andre

Haabeth Rygg stusser over at Norge er et av få europeiske land som ikke bruker koronasertifikat.

– Det er veldig rart at Norge er omtrent det eneste landet hvor dette ikke tas i bruk. Mesteparten av Europa har brukt dette siden sommeren.

Åpner for koronapass etter jul

På spørsmål fra Nettavisen svarer helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) at den norske lovhjemmelen sier at koronasertifikat skal brukes til å gjøre lettelser på tiltak, men at det i dag ikke er aktuelt med lettelser.

– Og da bruker vi heller ikke koronasertifikat, konkluderer hun.

Men det neste år kan det bli aktuelt å bruke koronapasset på en annen måte, sier hun.

– Vi ser at fullvaksinerte har blitt smittet av både delta og omikron. Og så har vi utredet, og skal sende på høring over jul, et lovforslag hvor vi kan bruke koronasertifikat mer forebyggende. Altså mer fristilt fra smitteverntiltakene. Det kommer på høring i januar.

Nakstad: Vaksinerte blir også smittet

Forrige uke stilte assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, til spørretime hos Nettavisen. Der forklarte han hvorfor Helsedirektoratet ikke anbefaler at koronasertifikatet tas i bruk.

– Problemet er at omikron også smitter veldig mange som er vaksinert. Og da blir det en falsk trygghet hvis du skiller, og sier at de som er vaksinerte er helt trygge, og de andre er ikke trygge. Fordi faktum er at omikron smitter alle, også de som er vaksinert - og de kan smitte videre.

FHI anslår at omikronvarianten vil bli dominerende i Norge i løpet av de neste ukene. Dermed er det ikke noe poeng i å innføre koronapass like før dette skjer, ifølge Nakstad.

– I dagens situasjon vil det ikke gi så stor effekt på smittespredningen, mens det samtidig vil være veldig inngripende for næringsliv og andre, hvis man skal lage systemer for å sjekke koronasertifikat på mange forskjellige ting.

Les også: Disse bedriftene går oftest konkurs

Men dersom deltavarianter fortsatt var hovedbekymringen framover, kunne koronasertifikat vært aktuelt.

– Hadde vi ikke fått omikronvarianten nå, så ville koronasertifikat kanskje vært veldig effektivt, på den måten at de som var vaksinert eller testet seg samme dag, kunne deltatt på arrangementer samme dag, uten at det var noen stor smitterisiko. Sånne sett ville koronasertifikat vært perfekt nå, hvis vi ikke hadde hatt den omikronvarianten, sier Nakstad.