Onsdag måtte tidligere NRK-programleder Line Andersen svare på tøffe spørsmål fra NRKs prosessfullmektig Anders Stenbrenden om hennes væremåte.

Andersen har saksøkt NRK fordi hun mener hun har mistet jobben som programleder i NRK-sporten på grunn av en konflikt med ledelsen i NRK Sport. NRK mener derimot at hun måtte flyttes fra avdelingen for å ta vare på det psykososiale arbeidsmiljøet.

Les også: Gråtende Line Andersen: - Jeg er ufrivillig barnløs og - Jeg sparker mer oppover enn nedover

Andersen legger ikke skjul på at hun er høylydt og tøff i språkbruken, og at måten hun snakker til kolleger på kan oppleves vond. Spesielt ble det tatt opp hendelser under NRKs dekning av alpin-VM i St. Moritz i 2017. Da hadde Andersens temperament gjort at medkolleger hadde tatt til tårene. Andersen hadde under et evalueringsmøte tatt selvkritikk og erkjent at hun hadde «klikket».

Les NRKs beskrivelse av Andersen: NRK viser til Line Andersens egne ord: - Jeg blir fly forbanna

Andersen påpekte at hun aldri har fått en advarsel på grunn av sin væremåte, og at hennes væremåte har i forbindelse med rettssaken, blitt blåst opp til å være mer alvorlig enn hva den var dengangen.

Psykisk knekk etter konflikten

Også under det mye omtalte møtet i sjakkredaksjonen i oktober 2019 tok en kollega til tårene, som følge av språkbruk fra Andersen.

- Jeg har aldri forsøkt å fremstille meg selv perfekt. Man gjør så mange feil når man er en storkjefta jente at det reflekterer man over, sa hun i Oslo tingrett.

Andersen mente likevel at hun aldri har karakterisert kolleger som udugelige og inkompetente.

Tidligere onsdag fortalte Andersen at hun fikk en kraftig psykisk knekk etter at hun ble fjernet som programleder i NRK. Den etterfølgende såkalte konflikthåndteringen måtte hun håndtere mens hun var syk. I tillegg døde hennes mor i denne perioden.

Andersen har fått kritikk for ikke å delta i konflikthåndteringen. Hun forsvarte denne handlingen i retten, og sa at hun ikke deltok i prosessen fordi hun opplevde at hensikten med prosessen var å fjerne henne som programleder.

NRK-toppsjef sier Andersen skulle tilbake

Etter at Andersen forlot vitneboksen onsdag, begynte vitneforklaringen til direktør for NRKs Marienlystdivisjonen, Vibeke Fürst Haugen. Hun fortalte at målet med prosessen etter møtet i sjakkredaksjonen høsten 2019, var å bedre arbeidsmiljøet i redaksjonen og få Line Andersen tilbake som programleder.

Å flytte henne til andre avdelinger og opplæring i innholdsproduksjon på nett og mobil, skulle være en midlertidig løsning.

- Målet var å høre alle som var til stede og hadde opplevd det som ubehagelig. Så skulle organisasjonpsykologen foreslå tiltak som skulle gjøre arbeidsmiljøet bedre, og så skulle vi går videre. De som var med på dette var sjakkredaksjonen og Egil Sundvor.

Hun fortalte også at Line Andersen hadde blitt tilbud oppgaver i NRK Sport etter at hun hadde vært sykemeldt, men at hun da hadde svart at hun måtte vurdere dette med sin advokat.

Haugen sa i Oslo tingrett at hun ikke forsto hvorfor Andersen og hennes advokat ikke ønsket å delta i konflikthåndteringsprosessen slik at de kunne legge konflikten bak seg.