Gå til sidens hovedinnhold

Man må nesten gratulere Islamsk Råd Norge for deres innsats mot muslimer - og ikke for muslimer

Forleden uke ble det nok engang støy rundt en muslimsk kvinne som ikke ville håndhilse på en mann.

Mannen var ikke en hvilken som helst person, men Norges kommende monark. Nå viser de seg at kvinnen heller ikke var en hvilken som helst person.

Den nokså pinlige seansen ble nokså godt dokumentert av diverse medier, og diskusjonene på sosiale medier ble like intense som de bruker å bli når slikt oppstår.

Kvinnen som nektet å håndhilse på kronprinsen ble ikke umiddelbart identifisert av mediene, men på søndag 25. August publiserte den aldri så oppmerksomme Fahad Qureshi en video der han lovpriser denne modige kvinnen for hennes innsats for å fremme muslimer og islam, eller noe sånt.

I denne videoen fremkommer det at kvinnen som ikke ville ta kronprinsen i hånden er styremedlem i Islamsk råd Norge.

Kvinnen heter Zehlia Acar.

Passbilde-kvinnen fra NRK

Det viser seg at dette ikke er Acars første opptreden i norsk offentlighet. Tidligere i år var hun hovedpersonen i NRK-innslaget om de nye kravene i passbilder som inkluderte at ørene skulle være synlig.

Les også

Skal vi respektere våre gjester, eller skal våre gjester respektere oss?

Acar var den hijabkledde kvinnen som sørgmodig kunne meddele at det å vise ørene krenket hennes religionsfrihet.

Det interessante er at Acars rolle heller ikke stopper her. Som ansatt i Islamsk Råd Norge (IRN), den såkalte paraplyorganisasjonen for muslimske trossamfunn i Norge, hadde hun ansvaret for å se til at regjeringen fikk fleste mulig høringsuttalelser om de nye passfotoreglene. Dersom man ser på høringsuttalelsene vil man raskt observere at av de nær 900 uttalelsene i stor grad er sendt inn av muslimske privatpersoner.

Nesten samtlige uttrykker at dette kravet bryter med religionsfriheten. Dersom man ikke har informasjonen om IRN og Acars rolle i dette vil man lovprise muslimer for deres samfunnsdeltakelse og bruk av demokratiske rettigheter.

Debatt om muslimske rettigheter

Ved to anledninger i løpet av ett år har Islamsk Råd Norge klarte å kuppe debatten om muslimer og deres rettigheter. Fra tidligere har IRN ved flere anledninger vært involvert i nokså kontroversielle saker. Både ansattelsen av den nokså ytterliggående niqab-kledde kvinnen som kommunikasjonsrådgiver vakte stor debatt, og medførte stor uro blant IRNs tilknyttede moskesamfunn. Saken om halal-slakting og bruken av mafialignende metoder var heller ingen stor suksess for IRN.

Les også

Kanskje skal vi la være å håndhilse på muslimske menn

Det har generelt vært nokså store utfordringer tilknyttet paraplyorganisasjoner for muslimske trossamfunn i Europa. IRNs motpart i England, Muslim Council of Britain (MCB) og deres studentorganisasjon, har ved flere anledninger blitt knyttet til Det muslimske brorskap (MB).

Det muslimske brorskap er en islamistisk organisasjon som anser vesten og vestlige verdier som korrupte og muslim-fiendtlige.

En svensk rapport påpeker at det muslimske brorskap har et ønske om å øke splittelsen mellom muslimer og øvrig befolkning i Europa og skape konflikter.

Ødelegger ikke kun for seg selv

Det er vanskelig å mene hvilke relasjoner Islamsk Råd Norge har til Det muslimsk brorskap, men det er nokså klart at organisasjonens leder har forbindelse til diverse salafist-organisasjoner.

Les også

Sjarm, karisma og kløkt: Derfor sendes akkurat denne mannen på Europa-turné

Videre kan man si at deres handlinger og opptreden i offentligheten ikke bidrar til tillit og minsket konfliktnivå. IRN som oppstod i 1990, og mottok statsstøtte frem til 2017, har nå like stor troverdighet som en gjennomsnittlig spåkone fra indre Mongolia - noe mer fortjener de heller ikke.

Islamsk Råd Norge ødelegger ikke kun for seg selv, men for alle muslimer. Organisasjonen bør ikke tillegges større troverdighet og makt enn det organisasjonen egentlig har.

Kommentarer til denne saken