Nødetatene rykket ut til kirken i Oise på julekvelden etter at flere kirkegjengere klaget over at de fikk kraftig hodepine under messen.

Kirken ble evakuert og 72 kirkegjengere fikk førstehjelp i kommunehuset som lå nær kirken. 19 av dem ble deretter sendt til sykehus, og to av disse ble sendt videre til et spesialistsykehus der de ble lagt i oksygentelt.

Ifølge en talsmann for nødetatene, Nicolas Mougin, ble det målt et høyt nivå av karbonmonoksid (CO), en svært giftig gass uten farge og lukt, også kjent som kullos, inne i kirken.

CO-konsentrasjon på over 150 til 200 ppm (deler per million) kan føre til bevisstløshet og død, og nivået i kirken ble målt til hele 350 ppm.

Det mistenkes at kullosen kom fra en gassovn, men dette er ikke fastslått med sikkerhet.

Den dødelige gassen kan også oppstå ved brenning av ved eller kull, samt bruk av parafin, propan eller naturgass.