NRK har sett på områder rundt om i landet hvor Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mener det er minst likte stor skredfare som i Gjerdrum.

Flere kommuner godkjenner og planlegger større bebyggelse på slike kvikkleire-områder, ifølge oversikten.

Et av byggeprosjektene som planlegges på et område der NVE mener faregraden er høy, er et større aktivitetshus i Åfjord kommune på Trøndelagskysten.

Les også: Gjerdrum-beboere må flytte hjem tross motvilje

NVE har vurdert faregraden for kvikkleireskred til nivå 22. Til sammenligning hadde skredområdet i Gjerdrum fått farenivå 17.

Åfjord kommune sier at de har vært klar over at det er kvikkleire i kommunens sentrumsområde. Dette ble tema da de diskuterte hvor det nye aktivitetshuset skulle ligge, men deres undersøkelser viste at grunnforholdene var stabile nok.

Det ble også fjernet masse i bakken for å kunne bygge det nye aktivitetshuset.

– Vi har hatt med oss rådgivere på både geoteknikk og bygg som har gjort sine vurderinger. Vi kan ikke gjøre annet enn å stole på dem, sier Lars Helge Kolmannskog, som er seksjonssjef for landbruk og tekniske tjenester i kommunen.

(©NTB)