Gå til sidens hovedinnhold

Mange nye leiligheter her?

Her ønsker eierne av forretningslokalet å bygge en seks etasjers blokk.

KJELSÅS: Torsdag kveld tok bydelsutvalget i Nordre Aker stilling til planer om bygging av en seks etasjers blokk i Hesteskoen 7 på Kjelsås, like ved Engebråten Ungdomsskole.

«Det søkes om endring av opprinnelig regulering av 13.1.1959 butikk-forretningsformål til bolig. Det planlegges bygget 6 etasjer over terreng med nedtrapping i gavlene, og inntil 3 etasje under bakken for parkeringsarealer der en etasje skal dekke behovene til beboere av blokken og de to øvrige etasjene skal kunne tilbys til beboere i området som i dag er henvist til en smal villavei…» står det blant annet i sakspapirene til nevnte møte.

"Må nedskaleres betydelig"

Bydelsutvalgets vedtak fra torsdagens møte lyder:

"Bydelsutvalget kan akseptere omregulering fra butikk-forretningsformål til bolig, men understreker at videre utnyttelse av eiendommen må skje med byggehøyder, arkitektonisk preg og utnyttelsesgrad som er i samsvar med omliggende bebyggelse. Foreliggende planer fra utbyggers side må derfor avvises i sin nåværende form. Eventuelt nye forslag må nedskaleres betydelig i tråd med ovennevnte føringer og plangrunnlaget for eiendommen."

– Vi trenger flere boliger, men vi må ta hensyn til omgivelsene også. Utbyggers skisser er for omfattende, mener Hanne Lyssand fra SV, og som var tilstede under bydelsutvalgsmøtet torsdag kveld.

– Utbygger komme tilbake med mer realistiske planer, avslutter hun.

Alle sakspapirer kan leses på bydelens egne hjemmesider.

Reklame

Nå: Stort ryddesalg i Nettavisens nettbutikk