- Norske sauebønder takler i stor grad ikke at samfunnet stiller kritiske spørsmål rundt alle problemene som sau i utmark medfører, sier Dag Bjørndahl, leder for organisasjonen Aksjon Rovviltets Røst (ARR), til Nettavisen.

Etter at friluftkongen Lars Monsen (51) nylig fikk huden full av sauebønder i området hvor han har fjellgård, fikk organisasjonen nok.

- Vi er svært provosert av at sauenæringen igjen viser kynisme og egoisme, til tross for at majoriteten i Norge i denne saken stiller seg fullt og helt bak Monsens svært legitime spørsmål, sier Bjørndahl.

Les også: Monsen: - Skal en sauebonde ha rett til å avlive hunder på stedet?

Stilte kritiske spørsmål
Bakgrunnen for at Monsen klarte å erte på seg sauebøndene var at han kom med kritiske spørsmål til sauehold versus hundehold.

- Hvorfor er det IKKE slik at sauene til enhver til MÅ PASSES PÅ?, skrev han også.

Han spurte også om det er det akseptabelt at hunder må holdes i bånd, mens sauene kan gå fritt?

Utsagnene kom etter at hunden Tønes ble skutt og drept av en sauebonde på Sola søndag for snart to uker siden.

- Kan ende i katastrofe
Ikke lenge etter at Monsen hadde publisert sitt innlegg kom reaksjonene.

Sauebonde og leder i Saltdal sauesankerlag vest, Per Arne Knædal (56), ble sjokkert over Monsens utspill.

- For meg viser dette hvilken holdning han har til sauedrift, og nå har vi ham under ekstra oppsyn, sa han til Avisa Nordland tirsdag.

Han er redd for hva som kommer til å skje hvis Monsens hunder kommer løs blant sauene hans. Han frykter det kan bli blodbad.

– Lars Monsen kjøpte en fjellgård i utmarka, og vi har hatt beiterett til sauene lenge før han kom dit. Kommer hundene seg løs kan dette ende i katastrofe, og med holdningen hans til sauenæringen må vi ta grep, sa han.

Monsen har ikke villet kommentere kritikken mot ham, men nå tar Aksjonen Rovviltetets Røst ham i forsvar. De mener samtidig at friluftkongens spørsmål var helt betimelige.

- Vi er svært provosert av Per Arne Knædal sin fremstilling av Monsen som en person med «skremmende» holdninger til sauedrift.

- Lars Monsen er en respektert friluftsmann som mange i Norge ser opp til. Han har ingenting å bevise når det gjelder hvor han står i sitt syn på natur og friluftsliv. Likevel ble han utsatt for svært stygge verbale overgrep i dagene etter at han stilte kritiske spørsmål rundt sau i utmark.

- Må stoppes ved lovendring
Aksjonslederen etterspør handling fra politikerne.

- Vi mener storting og regjering må ta et oppgjør med dagens holdninger innenfor sauenæringen, der mange av bøndene opptrer som regelrette «cowboyer» innenfor sine egne beiteområder, sier Bjørndahl.

Bjørndahl mener saueholdet er en trussel mot rovdyrene.

- Denne oppførselen har de til tross for at næringsformen er oversubsidiert av skattebetalernes penger, samt at næringsformen er en direkte trussel mot biologisk mangfold i norsk natur. Her er rovdyrene de største taperne, mener han.

Organisasjonen mener det må en lovendring til for å dempe konflikten.

- Sauebøndene må stoppes ved lovendring, hvor bønder i fremtiden må pålegges å holde sine dyr innenfor sikre gjerder. Og dette må gjelde i hele Norge.

Per Arne Knædal er klar over kritikken fra organisasjonen, men hadde fredag ettermiddag ikke anledning til å kommentere saken.

- Jeg vet ikke engang om det er vits i å kommentere det. De vet ikke hva vi holder på med, sa han.

Hva mener du, er du enig med Aksjonen Rovviltets Røst, eller ikke? Si din mening i kommentarfeltet!