Gå til sidens hovedinnhold

- Mangelfull kartlegging av flom og skred

Riksrevisjonen kritiserer den statlige kartleggingen.

I rapporten fra Riksrevisjonen kommer det blant annet fram at mange kommuner ikke er godt nok forberedt på faren for flom og skred. De mangler både kompetanse til å dra nytte av den statlige kartleggingen og mangler ofte kjennskap til det juridiske ansvaret de har.

- Kommuner har plikt til å øke flom- og skredkompetansen sin og statlige etater må ta et mye større ansvar for at dette skjer, sier riksrevisor Jørgen Kosmo i en pressemelding.

Dokumentet tar utgangspunkt i at store deler av Norge er utsatt for flom og skred fra naturens side. Derfor påpeker Riksrevisjonen at forebygging er en viktig oppgave fra myndighetene. Disse undersøkelsene viser at det er varierende grad av nasjonal kartlegging av flom-, kvikkleire- og skredfare.

«Ved utgangen av 2008 var det innenfor de kartlagte fareområdene nesten 66.000 bygninger, og rundt 160.000 mennesker var bosatt her.»

Kart med fare for stein- og snøskred blir utarbeidet for å hjelpe kommunene og fylkesmenn, men undersøkelser viser at kartene ikke er godt nok kjent hos de som mottar disse.

- Få av de som har mottatt slike kart, gjør de nødvendige oppfølgingsundersøkelsene, forklarer Kosmo.

1. januar 2009 fikk Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) det overordna statlige ansvaret for å forebygge alle former for skred. Riksrevisjonens dokument ble i dag overlevert Stortinget.

Kommentarer til denne saken