Lovbruddet skjedde på morgenen 29. september 2012. En bilfører meldte fra om en ATV som kjørte svært vinglete, og endte i grøfta, skriver Finnmarken.

En 22-åring ble senere pågrepet av politiet, men nektet for at det var han som kjørte firehjulingen.

45 dager

Mannen møtte heller ikke i Øst-Finnmark tingrett. Men retten fant det bevist at det var han som var føreren, da han ble identifisert av vitnet. Straffen ble på 45 dagers fengsel.

En blodprøve tatt en times tid etter politiet fikk melding om saken, viste en promille på 2,14.

- Det vektlegges i skjerpende retning at kjøringen har funnet sted nært sentrum av Vadsø, på et tidspunkt hvor det må påregnes å møte andre trafikanter, og at kjøringen medførte et trafikkuhell, skriver sorenskriver Morten Miland Thomsen i dommen.

Mister førerretten på livstid

I dommen fra Øst-Finnmark tingrett 14 april vises det til at 22-åringen allerede var fratatt lappen i to år etter ruskjøring han ble dømt for i 2011. Nå får han den aldri mer tilbake, slår retten fast.

Straffen på 45 dagers fengsel inkluderer også samfunnsstraff fra en tidligere dom.

Les flere saker i Finnmarken