Gå til sidens hovedinnhold

Mann ble fengslet i Birgitte Tengs-saken: Retten ville holde opplysninger hemmelig

Politiet undersøkte drapssiktedes to brødre etter DNA-treff. En eks-kjæreste er også avhørt i saken.

I januar 2017 startet politiet for alvor ny etterforskning i håp om endelig å få svar på drapsgåten med Birgitte Tengs som ble funnet drept 6. mai 1995 noen hundre meter fra sitt hjem.

Den nye etterforskningen resulterte i at en mann i 50-årene ble pågrepet i starten av september siktet for drapet. Han er i tillegg mistenkt for drapet av Tina Jørgensen i 2000 (se faktaboks under).

Fredag for tolv dager siden ble mannen varetektsfengslet i fire uker, hvorav to av dem i full isolasjon. Mannen anket avgjørelsen til Gulating lagmannsrett, men onsdag ble anken forkastet.

Les også: Fetteren til Birgitte Tengs: - Håper alt kommer opp og frem (+)

Undersøkte brødre

Ett av bevisene politiet uttalte å ha mot mannen var et DNA-funn. Nettavisen har fått bekreftet at det dreier seg om DNA på en blodflekk på strømpebuksen til Birgitte Tengs. Dette har VG omtalt tidligere.

Men Nettavisen får i tillegg opplyst at det er usikkert hvor DNA-et stammer fra, men at det er slått fast at det ikke er fra spytt, epitel eller hår.

Utfordringen fra politiet er at DNA-funnet er en avsetning i et blodspor og dermed ikke gir et entydig svar. Internt i politiet har det også vært usikkerhet knyttet til om DNA-funnet alene kan være nok til bare å konstatere skjellig grunn til mistanke.

Les også: Dette har den drapssiktede mannen forklart i avhør med politiet

Nettavisen får også opplyst at da politiet argumenterte for fengslingen gikk det frem at de hadde kartlagt bevegelsene til siktedes to brødre drapskvelden i 1995. I fengslingskjennelsen fra tingretten som pressen har tilgang til er disse opplysningene sladdet av retten og holdt hemmelig for offentligheten.

Men Nettavisen har fått tilgang til opplysningene.

Tingrettsdommer Gunn Elin Lode har også forbudt offentlig gjengivelse fra hele kjennelsen og pressen har dermed ikke mulighet for å gjengi innholdet fra den. Men pressen står likevel fritt til å referere opplysninger fra andre kilder.

- Vi ønsker ikke å kommentere opplysningene du spør om, og ikke si mer om DNA-sporet enn vi har gjort til nå. Vi kommer heller ikke til å si noe om hvilke undersøkelser vi gjør mot noen, men vi har tatt en rekke etterforskningsskritt, blant annet avhør av vitner i saken. Men jeg går ikke mer konkret inn på hva vi har gjort, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma til Nettavisen.

Les også: Faren til Birgitte Tengs' fetter til Nettavisen: - Har ventet på dette i 25 år

Politiet: Sterk indikasjon

I dagens kjennelse fra Gulating lagmannsrett går det frem at politiet mener å ha tatt rett mann.

«I DNA-undersøkelsen harmonerer resultatet med flere av den siktedes Y-markører enn det UiO vanligvis tester for. Det er en sterk indikasjon på farslinjen, og er større enn det som i dag kan uttrykkes ved biostatisk tolking.

Den mannlige slektslinjen til den siktede på Karmøy på handlingstidspunktet var særs begrenset. Politiet gjør fortsatt undersøkelser opp mot slektslinjen til siktede, og opp mot om det er skille i y-kromosomet mellom de mannlige slektningene til siktede.»

Politiet har også anført at den siktede har en straffehistorikk som er relevant og at han var i området natten der Birgitte Tengs ble drept.

- Jeg kan ikke gå inn og kommentere opplysningene du kommer med. Det jeg generelt kan si er at vi er uenig i tingrettens vurdering om skjellig grunn til mistanke og at det foreligger en bevisforspillelsesfare, sier forsvarer Stian Kristensen til Nettavisen.

Overfor Stavanger Aftenblad uttrykker Kristensen skuffelse over at anken ikke ble tatt til følge. Den drapssiktede mannen mener også politiet har tatt feil mann.

Men lagmannsretten mener etter en samlet vurdering at det er såkalt sannsynlighetsovervekt for at siktede har begått drapet. De peker blant annet på at det er en svært liten krets i den siktedes farsslekt som har hatt tilhold i det aktuelle distriktet.

«Slik opplysningene er i saken i dag, mener lagmannsretten at det samlede bevisbildet gjør det mer trolig at siktede er gjerningsperson, enn at han ikke er det», skriver de i den ferske kjennelsen.

Les også: Harald Dale reagerte på nyheten om pågripelsen: - Det var som et sjokk. Jeg fikk frysninger

Nettavisen får også opplyst at tingrettsdommer Lode la vekt på at det fra DNA-analyser i den opprinnelige Tengs-saken ikke ga treff på Birgitte Tengs' fetter da hun besluttet fengsling av mannen.

Fetteren til Birgitte Tengs ble i 1997 dømt for drapet på henne i tingretten, men frikjent i Gulating lagmannsrett året etter. Han ble likevel dømt til å betale erstatning på 100.000 kroner til moren og faren til Tengs.

– Vi har kjempet lenge for at denne saken skal bli oppklart, så det vil være fantastisk dersom gjerningsmannen er tatt, sa fetteren på telefon til Haugesunds Avis da den nye pågripelsen ble kjent.

Les også: Politiet har fått flere tips om siktede - fetteren vil begjære Birgitte Tengs-saken gjenopptatt

DNA tilhører trolig drapsmann

«Slik lagmannsretten ser det, er det liten grunn til å tro at den personen som sammen med den fornærmede har avlagt biologiske spor i prøve (...) som er analysert, er en annen enn den som har utført drapshandlingen.

Funnene i prøven samsvarer med alle markørene i referanseprøven fra den siktede som ble testet. At det ikke er gjort funn ved testene som ikke stemmer med at den siktede kan være gjerningspersonen, fører, slik lagmannsretten forstår det, likevel ikke til at det er en sikker identifikasjon av DNA-et til den siktede (...).

Det er det heller ikke krav om for å slå fast at det foreligger skjellig grunn til mistanke», skriver retten.

Lagmannsretten begrunner også fortsatt fengsling med et mer sammenfall i analyseresultatene fra DNA for andre mannlige personer i den siktedes sin farslinje enn det vil være for ukjente personer uten noe slektskap til den siktede.

«Politiet har (...) gjort det gjeldende at prøve a-12-f ikke har gitt treff på noen av de andre referanseprofilene i saken», skriver lagmannsretten videre.

Les også: Tengs-siktedes forsvarer: – En sjokkartet opplevelse

Det er usikkert om politiet vil begjære forlenget periode for isolasjonen. Det er bare mulig å beslutte full isolasjon for to uker om gangen.

- Jeg har ikke blitt kontaktet med tanke på forlengelsen av isolasjonen per nå, sier forsvareren.

I et møte med politiet fikk Birgitte Tengs' fetter forrige fredag opplyst at han ikke var mistenkt eller siktet i den nye etterforskningen. Ifølge opplysninger til Nettavisen var det samme beskjed han fikk fra Kripos' Cold Case gruppe i januar 2017 da politiet for alvor begynte å se på saken på nytt.

Avhørte eks-kjæreste

Det var 6. mai 1995 Tengs ble funnet drept et par hundre meter fra hjemstedet på Karmøy i Rogaland.

Nettavisen får opplyst at politiet har gjort en svært omstendelig karlegging av den nå drapssiktede mannen og av personer rundt ham.

Blant avhør politiet har gjennomført er:

  • En ekskjæreste som ble avhørt i desember 2017.
  • Psykolog Jorunn Øpsen som ble overfalt av siktede i sitt eget hjem i 1990. Siktede ble dømt for dette i Gulating lagmannsrett i 1991. Hun ble avhørt i april 2017.
  • Ulike familiemedlemmer. Det er også forsøkt avhør av siktedes to brødre, men det har vært utfordringer fordi det er behov for såkalte tilrettelagte avhør.
  • Andre personer i siktedes omgangskrets.

Les også: - Vi sa tidlig at det var en sammenheng

Politiet planlegger et nytt avhør av mannen i 50-årene og andre relevante personer.

- Vi jobber med avhør av vitner og et avhør av siktede. I tillegg gjennomgår vi beslag som er gjort i etterkant av pågripelsen. Jeg vil ikke si noe om hvor viktig beslag er og det er ikke nødvendigvis noe som oppklarer saken, men vi ønsker å kartlegge om det kan ligge informasjon der som kan være av betydning, sier politiadvokat Soma.

Så langt har politiet fått 62 tips i saken.

- Alle tips blir vurdert og gjennomgått. Noen tips blir forkastet, andre generer oppfølging med etterforskningsskritt. Noen tips må vi jobbe ut og andre må vi jobbe videre med for å avklare om de er relevant for saken. Tipsene er av ulik karakter og noen legges raskt til side.

Det er 20 politifolk som jobber med å etterforske drapene av Birgitte Tengs og Tina Jørgensen i Sør-Vest politidistrikt.