Mannen er nå dømt til 22 dager betinget fengsel og en månedslønn i bot, samt å betale 6000 kroner i erstatning for sine uttalelser.

- Min klient kommer ikke til å anke dommen. Den er i tråd med praksis fra Høyesterett, sier advokat Steinar Thomassen som var mannens forsvarer.

Hendelsen skjedde i november 2020 på Grønland i Oslo. En kvinne og hennes niese på seks år gikk på 37-bussen. Der ble de møtt av mannen som nå er dømt for å komme med hatefulle ytringer til dem. Retten har vektlagt at ytringene ble fremsatt overfor et barn. Det er barnet som er tilkjent erstatning fra mannen.

Oslo tingrett skriver i dommen: «Retten er overbevist utover enhver rimelig tvil om at følgende skjedde deretter: da de to fornærmede var i ferd med å sette seg i setene som var på motsatt side av tiltalte husjet tiltalte på dem og veivet med hendene mot dem for å få dem til å flytte på seg. Så hvisket han «neger» til dem og uttalte «dere Allahu akbar bare dreper». Han ba dem også om å dra ut av landet».

Tidligere dom: En 60 år gammel kvinne er dømt for rasisme på t-banen

Kvinnen ble forbannet og tok fram sin mobiltelefon og begynte å filme mannen. Deretter gikk hun fram til bussjåføren for å få mannen kastet av bussen. Mannen, som ikke likte å bli filmet, fulgte etter fram til sjåføren, som måtte stoppe bussen for å rydde opp i uenigheten. Han ba mannen sette seg bakerst i bussen og være stille.

Kvinnen tok imidlertid saken til politiet, og mannen er nå dømt.

«Retten er altså overbevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte har gjort det han er tiltalt for slik som beskrevet i tiltalebeslutningen. I bevisvurderingen har retten særlig vektlagt fornærmede (kvinnens) forklaring i retten, den fremlagte mobilvideoen som viser deler av hendelsesforløpet og hvor tiltalte selv også bekrefter å ha sagt «dra ut av landet», hvor han sier «vi er ikke i Afrika nå», samt at han veiver med armene og paraplyen sin mot fornærmede i begynnelsen» står det i dommen.

Blogg fra Elin Ørjasæter: Dropp straffelovens forbud mot hatefulle ytringer

Mannens forsvarer, advokat Steinar Jacob Thomassen (51) fikk ikke gehør for at «n»-ordet ikke var rasistisk ment.

«Tiltaltes uttalelse mot de fornærmede hvor han benevner de som «neger» er en direkte referanse til både (kvinnen) og (hennes seks år gamle nieses) hudfarge. At folk i forsvarers generasjon og oppover ikke mener noe rasistisk med bruken av dette ordet kan nok i enkelte situasjoner stemme, men retten oppfatter at denne betegnelsen i utgangspunktet naturlig er ment som negativt ladet og at dette er noe også tiltaltes generasjon i all hovedsak også er klar over når de bruker dette ordet» skriver retten.

Tingretten poengterer at ethvert skjellsord eller nedsettende betegnelse ikke vil være straffbart etter bestemmelsen, men at det beror på konteksten uttalelsene faller i. I dette tilfellet ble ikke ordet brukt sammen med for eksempel «jævla», som i andre straffesaker i samme kategori. Derimot sa 60-åringen «n»-ordet rett før han uttalte og «dere allahu akhbar bare dreper» og senere «vi er ikke i Afrika nå». Dermed mener retten at ordet fremstår som sjikanerende.

Den domfelte mannen er uføretrygdet, og får utbetalt 6000 kroner etter at penger til bolig og andre faste kostnader er trukket. Hans økonomiske straff - totalt 12.000 kroner i bot og erstatning - var derfor et betydelig beløp.

Mannen hadde nettopp kommet ut fra sykehus, der han hadde fått medisiner, da han satt på bussen. I Oslo tingrett sa mannen at han ikke husker mye av hendelsen fordi han var tungt medisinert etter behandlingen. «Retten ser ikke noen grunn til å legge vekt på tiltaltes forklaring i retten. Han synes å kun huske omstendigheter som kan være til hans fordel i den grad han husker noe overhodet» skriver tingretten.