Den 10. mars i år kjørte mannen på fjordisen nedenfor Fjordnibba i Tempelfjorden på Svalbard. Der oppdaget han fire isbjørner ved iskanten som han satte kursen mot. Ifølge vitner skal han ha stanset ca. 70 meter fra dem.

Bjørnene ble forstyrret og begynte å bevege seg vekk fra stedet i retning Fredheim, skriver Sysselmannen på Svalbard på sine hjemmesider.

– Etter svalbardmiljøloven er det forbudt å forfølge eller ved annen aktiv handling oppsøke isbjørn slik at den blir forstyrret, sier assisterende sysselmann Berit Sagfossen.

Hun påpeker at det med økt ferdsel også eksisterer et økt press på sårbare arter som isbjørn, og at de derfor går i retning av skjerpede reaksjoner for miljøovertredelser.

Mannen har vedtatt forelegget.