– Den ble påbegynt klokka 13, og jeg har ennå ikke fått tilbakemelding om at den er avsluttet. Vi kommer ikke til å gå ut med noen informasjon før erklæringen foreligger. Jeg regner med at det blir over helgen, sa politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt til NTB i 16-tiden onsdag.

Den foreløpige, psykiatriske undersøkelsen ble gjennomført av psykologspesialist Marianne Teigland, som leder rettspsykiatrisk poliklinikk ved Oslo universitetssykehus. Avdelingen har ansvar for å utføre psykiatriske vurderinger på oppdrag fra politidistriktene Oslo, Øst og Sørøst.

Full observasjon sannsynlig

Undersøkelsen skal avklare om det er behov for en fullstendig rettspsykiatrisk utredning. Hensikten er så langt det er mulig å avklare hvorvidt Manshaus var strafferettslig tilregnelig da han drepte sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og angrep Al-Noor-moskeen i Bærum.

– Det er veldig få drapssaker hvor dette ikke blir gjort, har siktedes forsvarer, advokat Unni Fries, sagt til NTB. Hun tror det vil bli gjennomført en full observasjon, særlig fordi domstolen uansett vil ønske å ha dette utredet.

Den innledende samtalen kretset rundt 21-åringens mentale tilstand, hans livshistorie og vil gi grunnlag for en vurdering av evnenivå og tilregnelighet.

– Grunnen til at vi gjør dette er at en full undersøkelse er en tidkrevende prosess som vi ikke vil sette i gang uten en anbefaling. I en sak med dette alvoret hadde vi uansett satt i gang prosessen med en judisiell observasjon. Det ligger an til en slik observasjon, men vi er spente på hva den sakkyndige sier, sier politiadvokaten.

Den fullstendige undersøkelsen vil sannsynligvis bli foretatt på Ila fengsel og forvaringsanstalt der Manshaus sitter i varetekt.

Tre våpen

Politiet bekrefter at de har beslaglagt tre våpen, to rifler og en hagle, etter angrepet på moskeen.

– Vi vet at det ble brukt både hagle og rifle, og våpnene stemmer overens med våpnene som ble lovlig oppbevart hjemme hos siktede. Vi jobber nå med å sjekke om det var disse som ble brukt, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til VG.

Kraby sier at 21-åringen ikke hadde tilgang til våpnene.

–Hvordan han eventuelt har fått tilgang til dem er et spørsmål vi forsøker å finne svar på i etterforskningen, sier politiadvokaten.

(©NTB)