Gå til sidens hovedinnhold

Marerittet for Lofoten

Oljeutslippet i havet utenfor USA er marerittet for Lofoten: Hvert døgn lekker det ut 1.000 fat råolje, og i verste fall tar det måneder å stanse utblåsningen.

Tenk deg en oljelekkasje på 1.500 meters havdyp, der oljen renner ukontrollert ut. Det er akkurat hva som skjer rundt 60 kilometer fra land utenfor New Orleans.

Hver eneste dag lekker det ut rundt 159.000 liter råolje.

For å få en forestilling over hvor mye det er, så tilsvarer det over 600 vanlige badekar med den seige, grisete oljemassen - hver eneste dag!

Allerede i helgen var oljeflaket klart synlig fra NASAs satellittfoto over området.

Ved tidligere oljekatastrofer har naturen vist en enestående evne til å takle store oljeutslipp. Men oljeutslippet som nå pågår utenfor Louisiana viser hvor vanskelig det kan være å stanse et utslipp hvis det først har vært en ukontrollert utblåsning. I enkelte tilfeller har utslippene pågått i nesten et år.

Men hvor alvorlige forurensningene blir, avhenger av vær, hvor sårbart området er, og hvor langt til havs oljeutslippet har skjedd.

- Leteboring er farlig, noe denne katastrofen er et tydelig bevis på, uttaler Bellona-leder Frederic Hauge, som påpeker at det er nettopp under leteboring at det oppstår fare for å treffe gasslommer med høyt trykk.

- I Lofoten vil de lete helt inntil land, påpeker Belllona-leder Frederic Hauge.

Marerittet for Lofoten er en ukontrollert utblåsning, som den Norge opplevde på Bravo-plattformen ved Ekofisk-feltet i april 1977.

Den gang tok det åtte dager før de profesjonelle brønndreperne «Red» Adair og »Boots» Hansen klarte å stenge brønnen.

Bravo-utblåsingen skjedde langt til havs, og ga ikke de store miljøskadene.

Til sammenligning vil en ukontrollert utblåsing i Lofoten gi langt større konsekvenser - både for turisme og for den sårbare naturen.

Ved Bravo-utblåsningen regner man med at nær 150.000 fat råolje ble sluppet ut. Det er et relativt lite utslipp på listen over historiens verste utslipp.

Du kan se liste over utslipp her: Oljesøl

Oljeutslippet som akkurat nå pågår i Mexico-gulfen tilsvarer per døgn nesten like mye som hele utslippet til «Full City» utenfor Langesund i fjor sommer. Forskjellen er at oljen foreløpig ikke har nådd land, slik at miljøkonsekvensene foreløpig ikke er dramatiske.

En utblåsning i Lofoten vil skje nær land, og i verste fall med atskillig større utslipp enn det som nå pågår i Mexico-gulfen.

For Deepwater Horizon er foreløpig et relativt lite utslipp i forhold til de virkelig store oljeutslippene.

Historiens verste utslipp var på utviklingsbrønnen Ixtoc 1 i Mexico-gulfen i 1979. Den gang lakk det ut mellom 10.000 og 30.000 tonn råolje per dag, og det tok ti måneder å stenge brønnen. Til alt hell pågikk utslippet rundt ti ganger lengre fra land enn utslippet som nå pågår etter Deepwater Horizon.

Den desperate kampen mot klokken viser hvor vanskelig det er å stenge en ukontrollert utblåsning. Ved Deepwater Horizon har man funnet to hull hvor oljen lekker ut.

Oljeflaket var i helgen på er nå på 30 ganger 30 kilometer, om lag 40 miles fra kysten utenfor Mississippi-deltaet. Rundt 500 personer er satt inn i arbeidet for å stoppe utslippet.

Normalt skal en såkalt blowout preventer (BOP) - altså en sikkerhetsventil på havbunnen - stanse ukontrollerte utblåsninger. Den sviktet i dette tilfellet, og en ukes arbeid med å få den utløst har foreløpig ikke lykkes.

Neste mulighet er å bore en avlastningsbrønn som treffer den gamle brønnen og leder oljen dit, for deretter å sementere den opprinnelige brønnen. Dette kan ta flere måneder, og i mellomtiden flyter det ut 1.000 fat råolje i døgnet.

En tredje metode er å forsøke å samle råoljen gjennom en sementklokke som senkes ned på havbunnen, men dette har aldri vært gjort på et så stort dyp før.

- Vi angriper utslippet på to fronter - ved brønnhodet, og på overflaten, sier BPs toppsjef Tony Hayward, som har flydd inn til Texas og Louisiana for å inspisere arbeidet.

De første dagene lykkes man i å fange opp cirka 1.000 fat råolje, blant annet ved lensefartøyer på havoverflaten.

Eksplosjonen ved Deepwater Horizon er en påminnelse om at lignende utslipp kan skje også i Norge. Riggselskapet Transocean er verdensledende, og er bygget opp på norske interesser. Det er ingen grunn til å tro at BP og Transocean er dårligere enn norske selskaper i leteboring.

Det er et alvorlig tankekors i en periode hvor oljeleting i Lofoten igjen står på dagsorden, og hvor Norge har løst delelinjeuenigheten med Russland - noe som åpner for enda mer oljeleting i de sårbare havområdene utenfor Lofoten.

Norge lever av olje- og gasseksport, og vår velstand avhenger av de ufattelige verdiene i havet utenfor Norge. Samtidig er oljeutvinning rett utenfor Lofoten og Vesterålen det verste stedet for en potensiell ukontrollert utblåsning. Dette er et alvorlig dilemma, og oljeutslippet i Mexico-gulfen minner oss på hvorfor oljeleting i Lofoten er så betent.

Dersom SV skal ha troverdighet som miljøparti har det lite annet valg enn å forlate en rødgrønn regjering som åpner for oljeutvinning i Lofoten.

Kommentarer til denne saken