Det sier bergenseren Margareth Bårtvedt (47). Hun slet med kraftige blødninger etter koronavaksinen. Dette gikk hun med i sju måneder.

For folk flest gikk vaksinasjonen mot korona fint, og med milde bivirkninger. Andre opplevde å få trøbbel i etterkant av vaksinasjonen. Flere av dem har søkt pasientskadeerstatning, og Bårtvedt er blant dem som fikk sin søknad godkjent. Hun måtte til slutt operere som resultat av bivirkningene.

– Det var en lettelse å finne ut at jeg kunne få operasjon, sier Bårtvedt til Nettavisen.

En ekstra trygghet ble det da hun fikk beskjed om at dersom ikke operasjonen fungerte, fantes det en plan B som kunne prøves ut. Dette var en ny og mer omfattende operasjon.

Operasjonen skulle imidlertid vise seg å være vellykket for Bårtvedt, som lenge slet med blødningene.

– Det var tøft å ha blødningene. Livet ble uforutsigbart, og jeg kunne ikke være med på alt jeg ville. Blødningene kom plutselig, og det kom mye.

Bårtvedt fikk operasjonen i april i fjor, og har hatt det bra siden. Hun fikk også et erstatningsbeløp på 8.000.

Langvarige menstruasjonsblødninger

Mot slutten av fjoråret fikk menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksinen mer oppmerksomhet. Dette førte til en tilstrømming med erstatningskrav fra kvinner som fortalte om menstruasjonsblødninger som kunne vare opptil et år. Hittil er det 159 kvinner som har søkt om erstatning for menstruasjonsforstyrrelser. 151 av disse klagene ble sendt inn i fjor.

Veronica Nyland (30) fra Drammen fikk den hittil høyeste erstatningssummen, 32.000 kr. Summen dekker blant annet utgifter til legebesøk, bind og tamponger. Hun synes det er viktig med mer åpenhet rundt slike bivirkninger.

– Når det går utover kroppen, så går det også ut over psyken. Det skal ikke være flaut å snakke om menstruasjon; de fleste kvinner har jo det, sier Nyland.

Hun gikk 15 måneder med smertefulle blødninger som ikke stoppet.

En av tre får medhold

Totalt har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) rundet 1.000 erstatningskrav som følge av ulike bivirkninger fra vaksinen. Av dem har 27 prosent fått medhold, og 73 prosent har fått avslag. Det ligner statistikken for totale medhold og avslag hos erstatningssøkere, som viser at rundt en tredel av søkerne får ja, og resten får nei til erstatning.

Tallene ble offentliggjort av Norsk pasientskadeerstatning onsdag morgen.

– Vi må skuffe mange som krever erstatning fordi bivirkningene har vært for kortvarige, de har ikke tapt noe økonomisk på det eller at plagene ikke skyldes vaksinen de tok, sier Anne-Mette Gulaker i NPE.

Det er nesten en dobling i folk som søker om erstatning som følge av vaksinen sammenlignet med i fjor. Ifølge NPE kommer dette av at nesten alle i Norge har tatt vaksinen, og at noen får kraftige bivirkninger av dette.

Utbetalingene de får skal variere fra noen hundrelapper til over en million kroner, og totalt er det utbetalt over fire millioner i erstatning.