Gå til sidens hovedinnhold

- Markaloven går seg til

Før Stortinget behandler den nye markaloven i kveld, diskuterte stortingsrepresentanten Marianne Marthinsen (Ap) loven på Korsvollhuset mandag.

KORSVOLL: Etter å ha ferdigstilt forslaget til ny markalov i energi- og miljøkomiteen mandag ettermiddag, kom Ap-politikeren til det åpne møtet på Korsvoll for å gi siste oppdatering.

- Det var en veldig god stemning i energi- og miljøkomiteen i dag da vi sendte loven over til Stortinget med støtte fra Venstre og KrF. Dette gjør at loven får et solid flertall bak seg i Stortinget når den endelig vedtas på torsdag, og loven vil sikre et viktig og stabilt vern av marka, kunngjorde hun.

LES OGSÅ: Justerer markaloven

Ap-politikeren gikk også inn på forandringene overfor landbruket og idretten som ble bedre presisert i det endelige lovforslaget.

- Ingen golfbaner

- Vi forstår at byggeforbudet kunne ramme landbruket hardt. Landbruket er en viktig landskapspleier for marka, derfor valgte vi å fjerne det fra den generelle byggeforbudsparagrafen, forteller Marthinsen.

Mens markalovens saksordfører, Inga Marte Thorkildsen (SV), tidligere overfor Nordre Aker Budstikke ikke ville gi noen blankofullmakt til utbyggingen av Vinterparken på Tryvann, har komitékollega Marthinsen med det nye lovforslaget et annet syn.

LES OGSÅ: Inga Martes fremtidsgaranti?

- Ettersom idretten nå har kommet inn i lovens formålsparagraf, og Arbeiderpartiet i bystyret hele tiden har støttet planene om dette anlegget, ser jeg ingen grunn til at det ikke realiseres fullt ut, forteller hun.

- Det blir viktig at vi ikke definerer hva kommende generasjoner ønsker å drive med i marka. Men samtidig som vi løfter idrettens plass i loven, er det også viktig å avgrense den til aktiviteter som faller naturlig inn i Marka. Derfor blir det ikke tillatt med golfbaner eller idrettshaller, forteller hun videre.

Så faremoment

Et trettitall naboer til Marka fant turen Korsvollhuset til debattmøtet i regi av Korsvoll Arbeiderparti. Tor-Øystein Olsen fra Maridalens Venner kom sammen med sin støttespiller og tause observatør, Vegard Ulvang.

- Helt siden jeg fant ut at markaloven ville sette naturvernloven til side, har jeg jobbet hardt for endring. For med landbrukets byggeforbud, forsto ikke politikerne at mange gårder er bygget på en tid med helt andre krav til dyrehold enn i dag, blant annet med alle restriksjonene fra Mattilsynet. Derfor ble det viktig at byggeforbudet ble fjernet, for å legge til rette for modernisering og levedyktighet for disse landbrukene, sier Olsen.

LES OGSÅ: Olsen: De har ikke forstått det

Enkelte av de fremmøtte fryktet at byggesøknader med den nye markaloven ville baseres på tilfeldige skjønnsmessige vurderinger. Men Marthinsen mente at klage til Fylkesmannen, ankemulighetene til Miljøverndepartementet, og uttalelser fra det kommende Markarådet, ville sikre rettferdig behandling. Og med erfaring fra andre lover, mente hun at også markaloven ville "gå seg til med tiden".

Flertallet enig

Det store flertallet av forsamlingen viste likevel stor begeistring for den nye loven, der flere understreket at om alle skulle få innvilget sine særinteresser, ville det ikke bli noe igjen av Marka. En så eksempelvis for seg et skrekkscenario der Markas "3360 hytter ble utbygget".

Men overfor spørsmålet om vern av såkalte eventyrskoger, kom Olsen fra Maridalens Venner og politikeren Marthinsen aldri på bølgelengde. Mens Marthinsen fremhevet disse skogsområdene som "unike områder som har stått der uten inngrep nærmest i evig tid", mente Olsen at bevaringsønsket ikke bygget på faglig kunnskap om biomangfold, men rent "føleri".

Overfor spørsmålet om utbygging av skiløyper, var det også uenighet mellom de to. Mens Marthinsen mente at det var store inngrep som ville ødelegge landskapet for turgåere sommerstid loven sikret, mente Olsen at kostbare reguleringsplaner ikke var noe idrettslag skulle bruke medlemskontingentene på i fremtiden.

Reklame

Manchester City slår lillebror Manchester United søndag