Gå til sidens hovedinnhold

Massivt ja til tiggerforbud

Kun to av ti sier ja til tigging, viser en ny spørreundersøkelse Nettavisen har fått gjennomført.

I en fersk spørreundersøkelse utført av Ipsos MMI på oppdrag for Nettavisen ønsker et klart flertall av de spurte et forbud mot tigging.

Hele 54 prosent ønsker et totalforbud, mens 20 prosent mener at tigging bør forbys i enkelte områder.

Det betyr at syv av ti ønsker et forbud på en eller annen måte. Kun syv prosent av de spurte har ingen mening.

Den såkalte løsgjengerloven som trådte i kraft i 1907, gjorde det i praksis forbudt å tigge i Norge. Loven ble opphevet så sent som i 2005 av et enstemmig storting, mens Venstres Odd Einar Dørum var justisminister.

Siden da har det vært en lang politisk disputt om det bør være lov å tigge – eller om det bør forbys.

Høyre med Erna Solberg i spissen ønsker å totalforby tigging.

– Vi står fast på vår prinsipielle holdning om at tigging bør totalforbys, sa hun til Nettavisen i forbindelse med partiets landsmøte tidligere i år.

Kommunene bestemmer selv
Før Stortinget tok sommerferie fikk regjeringspartiene gjennomslag for at hver enkelt kommune selv bestemmer om de ønsker tiggerfrie soner.

– Jeg har i likhet med Høyre ingen tro på forbudssoner, sier Høyres Anders B. Werp til Nettavisen.

– Hvordan skal man kunne håndheve dette på en ryddig og ordentlig måte? spør han.

– Det er ikke uventet at det er et delt syn på forbud eller ikke forbud. Men at det er et så massivt ønske om å forby tigging på en eller annen måte overrasker meg, sier Werp som sitter i Stortingets justiskomité.

Han sier at tigging er et fornedrende inntrykk som ingen ønsker, og som må løses med sosialpolitiske virkemidler.

– Både her hjemme og i tiggernes respektive hjemland. Tigging er et klart uttrykk for et sosialt problem. Vi forholder oss først og fremst til det politiet sier om kobling til annen kriminalitet, sier Werp om Høyres bastante ønske om gjeninnføring av et tiggerforbud.

– Finn enkle jobber
– Jeg kjenner ingen som er for tigging. Jeg er heller ikke for tigging. Men er det riktig å lovforby det? undrer Rødts leder Bjørnar Moxnes.

Til Nettavisen sier han at han tror effekten av et forbud først og fremst vil gjøre det vanskeligere for en folkegruppe som allerede har det vanskelig.

– Det kan bety at de må ty til kriminell virksomhet for å klare å få penger som de gjennom tigging faktisk gjør lovlig i dag, sier Moxnes, som på ingen som helst måte tror at et forbud vil få dem ut av fattigdommen.

– Dette er folk som ikke får arbeid. Verken her eller i hjemlandet sitt. Dessverre, sier Moxnes.

Tidligere i år la Rødt og SV fram et forslag i Oslo bystyre om å skaffe tiggerne enkle arbeidsoppdrag – som ikke fordret språkkunnskaper. Forslaget ble nedstemt. Blant annet av Arbeiderpartiet, noe som fortsatt er overraskende for Rødt-lederen.

– Til tarifflønn kunne de bli satt til å rydde i byen. Som for eksempel langs Akerselva. Ulike fagforeninger sa seg enige i det foreslått tiltaket. På denne måten kunne Oslo kommune ha sluppet unna mange av de problemene som tigging medfører. Også hadde det vært mindre nedverdigende for dem som allerede står lavt i kurs, sier Moxnes.

Han ønsker ikke å bruke tiggerne som en brekkstang i valgkampen. Og han håper de andre politiske partiene også holder seg for gode for den slags.

– Jeg anser det som kynisk å svinge seg opp på meningsmålingene ved bruk av en gruppe som så å si ingen liker, sier Moxnes avslutningsvis.

Reklame

Kurs: Slik handler du Bitcoin

Kommentarer til denne saken