- Det Statnett gjør er å bygge en motorvei for elkraft ut av regionen.

Det sier forbundsleder i Industri Energi, Leif Sande, til Bergens Tidende. Forbundet er den største fagforeningen blant annet i Statoil og Hydro.

Sande peker på at det ikke bare er kraftlinjen Sima-Samnanger som nå står for tur. Linjene fra Sauda og sørover skal rustes opp, og Statnett har fått konsesjon for en fjerde sjøkabel fra Sørlandet til Danmark. Det skjedde samme dag som konsesjonsvedtaket for Sima-Samnanger kom.

Mens olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) har pekt på at Sima-Samnanger skal sikre Bergen-området stabiil og god kraftforsyning og unngå situasjoner som i Midt-Norge i vinter med ekstreme kraftpriser, hevder fagforeningslederen at det like mye handler om å få kraft ut av landet.

- Det er fordi markedskraften i Europa er mye høyere. Linjene kan bygges ut uten at det koster Staten eller Statkraft noe. Samtidig er det de som har fordelen av dette, som får selge kraft. Slik sett blir det en samfunnsmessig subsidiering av kraftselskapene, mens forbrukerne vil få høyere priser, sier Sande ifølge bt.no.

Han tror resultatet blant annet betyr høyere strømpriser for industrien.

LO-forbundet Industri Energi er i utakt med LO sentralt i spørsmålet om kraftlinjen Sima-Samnanger.

Mens LO stilte seg bak regjeringen da de ga grønt lys for kraftlinjen Sima-Samnanger, skrev Industri Energis leder for en uke siden et brev til LO der han gikk inn for å kreve mastebyggingen i Hardanger stanset og at gasskraft utredes som alternativ for Bergen-området.