Gå til sidens hovedinnhold

Maten i Norge er billig. Punktum

Landbruksvarer som importeres til Norge har mye lavere toll enn de skulle hatt.

«Det er den helvetes landbrukspolitikken og de høye tollsatsene som gjør maten så dyr i Norge» er det noen som hevder. Hardnakket. Ja, det kan nesten virke som de tror på det selv.

Dem om det – her er fakta:

I fjor ble det importert 5,5 millioner tonn med landbruksvarer (råvarer, bearbeidede og ferdige produkter) til en verdi av 67 milliarder kroner. Dette er en firedobling på de siste 20 årene.

80 prosent av disse varene importeres tollfritt. Enten fordi de ikke kan dyrkes i Norge eller fordi de er råvarer som skal brukes til produksjon av eksportvarer (som laks). 8 av 10 varer kommer inn uten toll, altså.

Av de de resterende 20 prosentene utgjør import av bearbeidede landbruksprodukter den største andelen – nesten én million tonn til en samlet verdi av 20 milliarder. Dette er produkter som brød, knekkebrød, pizza, pasta, sauser, yoghurt etc. som er produsert i utlandet (EU står for over 90 prosent) og importert til Norge.

Disse varene har en mye lavere toll enn de egentlig skulle hatt. EU og Norge ble nemlig i 1994 enige om protokoll 3 – der man bestemte at tollen på slike produkter skulle gjenspeile råvareprisforskjeller mellom de to partene. Og den videre intensjonen var å justere tollen fortløpende basert på endringer i råvareprisene i Norge og EU.

Les også

Om å gjøre gråstein av gull

Intensjonen var i og for seg god, men i 1995 kom WTO og sa at slike avtaler ikke er lovlige, med den konsekvens at tollene på disse varene ble låst fast på det nivået som gjaldt da avtalen ble inngått – i 1994. For 25 år siden, altså. Siden den gang har EU – med god hjelp av 570 milliarder kroner i årlige landbrukssubsidier – beveget prisene sine ned mot prisene på verdensmarkedet, mens Norge har hatt en moderat prisoppgang i samme periode. Derfor er det i dag nesten ingen toll på disse varene inn til Norge.

Import av ost er den produktgruppen der importen øker mest – det skyldes hovedsakelig en økning av de tollfrie kvotene Norge har gitt til EU.

Årlig importeres det også varierende mengder av korn og råvarer til kraftfôrproduksjon. Etter fjorårets tørke ble det importert ganske store mengder – nesten én million tonn. Importen av disse varene foregår gjennom fastsettelser av importkvoter og tollen innenfor disse kvotene beregnes utfra en pris som er langt lavere enn den prisen norske bønder får.

Med fakta i hånd er det altså fint lite igjen av argumentasjonen om at det er tollen og den norske landbrukspolitikken som gjør maten så inne i helvete dyr i Norge. Dette er feil – på alle måter - og bidrar utelukkende til en fordumming av debatten om norsk landbrukspolitikk. Maten i Norge er billig. Og mye billigere enn den hadde vært uten norsk landbruks- og handelspolitikk.

Kommentarer til denne saken