Landbruks- og matminister Sandra Borch måtte svare på en rekke spørsmål om de økte matprisene i onsdagens spørretime. I 50 sammenhengende minutter sto hun og svarte på kritiske spørsmål om prisene fra syv av Fremskrittspartiets representanter.

– Umulig å unngå økning

Silje Hjemdal (Frp) viste til at Borch nylig hadde et møte med dagligvaresektoren om de stigende matprisene.

– Det er viktig å gi et signal til bransjen om at vi forventer at prisene ikke settes opp mer enn nødvendig. Samtidig har regjeringen en rekke verktøy til rådighet som kunne redusert matprisene, slik som strømstøtte til bedrifter og reduksjon av drivstoffavgifter og matmoms. Når vil regjeringen ta i bruk egne verktøy, istedenfor å bare fokusere på dagligvarebransjen? spurte Hjemdal.

I sitt svar pekte Borch blant annet på internasjonale forhold:

– Sånn som den internasjonale situasjonen og importprisene er nå, og slik kostnadsveksten har vært for norske matvareprodusenter, så er det umulig å unngå økning i matprisene også her. Men jeg vil også vise til at norsk prisvekst på mat har vært blant de laveste i Europa. Når det er sagt så har regjeringen vært opptatt av å dempe prisveksten, sa Borch, og la til at regjeringen gjorde dette i fjor, med jordbruksoppgjøret.

– Da brukte regjeringen betydelige budsjettmidler for å redusere behovet for vekst i råvarepriser fra jordbruket, sa Borch.

Hun avsluttet svaret sitt med å si at hun og næringsministeren har varslet en rekke tiltak overfor dagligvarekjedene for å ikke øke prisene i butikken mer enn nødvendig.

– Lurer på hva slags verden Frp lever i

Etter dette fikk Borch spørsmål om matvareprisene fra både Sivert Bjørnstad (Frp), Bengt Rune Strifeldt (Frp), Erlend Wiborg (Frp), Dagfinn Henrik Olsen (Frp) og Gisle Meininger Saudland (Frp), i tillegg til Hans Andreas Limi (Frp) som spurte om matvareprisene før Hjemdal.

Flere av representantene viste til et VG-intervju før jul i 2021, der det ifølge Strifeldt «fremsto som at landbruks- og matministeren mente at lavere matvarepriser er en uting».

I rekken av angrep fra Frp i spørretimen gikk Strifeldt i strupen på Borch, og påsto at hun nå «hadde lyktes med sitt mål om økte matvarepriser»:

– Etter at Senterpartiet kom i regjering, og Borch ble landsbruks- og matminister så har vi fått økte drivstoffpriser, økte gjødselpriser, økte strømpriser og regjeringen har valgt å øke målprisene. Alt det her har resultert i høyere matpriser, som vi ser i dag. Synes statsråden at prisene er høye nok nå, eller bør de enda høyere opp?

Dette fikk Borch til å reagere kraftig:

– Av og til så lurer jeg på hva slags verden Fremskrittspartiet lever i. Jeg vil minne representanten om at det er en krig i Europa. Jeg vil minne representanten om at vi har en energikrise i Europa. Alle land i Europa sliter nå med økte kostnader, svarte Borch, og la igjen til at Norge har klart å dempe prisveksten på mat.

Strifeldt svarte at «vi i Fremskrittspartiet lever i den samme verden som regjeringen gjør, men vi er kanskje mer ute og prater med forbrukere».

Kort tid etter spørretimen gikk regjeringen ut med 10 punkter for å få til lavere priser i matbutikken.