Gå til sidens hovedinnhold

Måtte flytte bort fra giftlokket

Forurensningen i Oslo sentrum ble for mye for astmasyke Martin (8). Nå puster han lettere.

- Det er ekkelt, og det gjør vondt her, sier Martin Lindstein Rinde og holder handa på brystet når han skal beskrive hvordan det kjennes å ha astmaanfall.

- De sier at det kjennes som å puste gjennom et sugerør mens man holder seg for nesa, men det er mye verre enn det, legger han til.

En av fem rammes
Stadig flere norske barn får astma. De siste tallene viser at en av fem rammes før de er ti år.

Norges astma- og allergiforbund er blant annet bekymret for den akutt høye luftforurensingen som har gjort seg gjeldende i Oslo og andre byer vinterstid.

De krever flere og mer effektive tiltak for å begrense biltrafikken og utslippene.

Flyttet opp i høyden
Åtte år gamle Martin er en aktiv gutt og stortrives i tredje klasse på Grefsen skole i Oslo.

Skoledagen er over og SFO venter. På vei dit rekker han noen aketurer i snøhaugen midt i skolegården, og en prat med Nettavisen.

Familien flyttet bort fra Marienlyst i sentrum og opp i høyden ved Grefsen da Martin skulle begynne på skolen. Valget ble tatt fordi gutten var sterkt plaget av astma. Særlig på kalde vinterdager med mye stillestående luft og høy forurensning ble det ille.

Færre sykedager
Astmaen er ikke borte, men gutten har færre dager hvor han må holde seg hjemme på grunn av astmaanfall.

- Han er mye bedre etter at vi flyttet hit. Vi har kommet oss så vidt over «lokket», sier mor Marlene Rinde og peker mot Oslo-gryta som ligger innhyllet i dis. At det er luftforurensingen som er den utløsende faktoren for de fleste av sønnens astmaanfall, er hun ikke i tvil om. Det mønsteret har vært tydelig lenge, og det har også legene på barnepoliklinikken bekreftet.

Vinteren gjennom må åtteåringen bruke medisiner. Noen dager, når luftforurensningen i hovedstaden er høy, må han holdes hjemme.

- I desember var han hjemme i to uker i strekk på det verste, sier moren.

Mange overskridelser i vinter
De siste månedstallene fra helse- og velferdsetaten i Oslo viser at Oslo-lufta så langt i vinter ikke har vært mye å skryte av. I november og desember ble det for eksempel registrert mange overskridelser av forurensningsforskriftens timemiddel-grenseverdi for nitrogendioksid - som først og fremst kommer fra eksos.

I de samme månedene ble det også registrert overskridelser av forurensningsforskriftens døgnmiddel-grenseverdi for svevestøv (PM10). I tillegg til veistøv, som særlig gjorde seg gjeldende langs hovedveiene på enkelte dager, bidro det kalde været til mye svevestøv (PM2,5) fra vedfyring.

Holder lufta i sjakk
De fleste av de verste periodene kom i slutten av november og begynnelsen av desember, da varm luft oppe i luftlaget holdt kaldlufta nede i sjakk.

Antallet overskridelser avhenger av hva du måler og hvordan. De nevnte overskridelsene av timemiddel-grenseverdien for nitrogendioksid er en såkalt øvre grense myndighetene har satt for hva som skal tillates. For nitrogendioksid (NO2) heter det at det ikke skal være flere enn 18 timer per år der timemiddel overskrider 200 mikrogram per kubikkmeter luft.

En kikk på de enkelte målestasjonenes tall for 2010 viser nedslående tall. Flere stasjoner overskred denne grensen med god margin. Der tallet skulle vært 18 eller lavere, viste det 39 på Bygdøy allé, 103 på Hjortnes og 20 på Grønland.

Grønland er kanskje mest interessant, siden det er en såkalt bakgrunnstasjon som gir et mer representativt bilde av situasjonen i Oslo sentrum når det gjelder NO2-utslipp.

Versting på Manglerud
Målestasjonen på Manglerud var versting i fjor med 143 overskridelser, men tallene er ennå ikke bekreftet og må foreløpig tas med en klype salt. Manglerud har ligget så høyt på statistikken i vinter at Statens vegvesen, som driver målestasjonene, nå tar en sjekk av måleinstrumentene.

Om man legger de helsebaserte luftkvalitetskriteriene til grunn, de som er satt av Klima- og forurensningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet, er bildet enda dystrere. Her er timemiddel-grenseverdien for NO2 100 mikrogram per kubikkmeter luft, mens døgnmiddel-grenseverdien for svevestøv (PM10) er satt til 35 mikrogram. Disse kriteriene ble overskredet i 35 prosent av tiden i november og opptil 70 prosent av tiden i desember.

Håper på tiltak
Martin løper utålmodig av sted til SFO, mens mor Marlene Rinde svarer på hva hun tenker om forurensningskildene som i perioder gjør Oslo-lufta helsefarlig for sønnen hennes.

- Det er frustrerende. Vi bor i Norge, og så er det så dårlig luft i byene. Når jeg ser bilene i rushtrafikken med ett og ett menneske i hvert kjøretøy, så tenker jeg at det må gå an å ordne dette bedre og få ned biltrafikken.

Luftforurensning akkurat nå

HTML EMBED

Varsel for fredag (gjelder for Oslo):

Det ventes generelt noe forurenset luft innenfor Ring 3. Langs større og sterkt trafikkerte veier ventes det mye forurenset luft, med til dels svært forurenset luft. De høyeste konsentrasjonene ventes i forbindelse med rushtidene. Det er i hovedsak eksos som forurenser. På ettermiddagen og kvelden ventes det også mye forurenset luft i områder med vedfyring. I andre områder ventes det generelt lite forurenset luft.

På Luftkvalitet.info kan du løpende sjekke situasjonen når det gjelder luftforurensning i Oslo og andre større byer.

Kommentarer til denne saken