– Vi mistenker at det kan være større smitterisiko fra kylling som lever lenger og som kan gå ute. Det er derfor vi har satt i gang et pilotprosjekt, og vi regner med å få en bekreftelse på det, sier veterinær og seniorrådgiver i Mattilsynet Turid Berglund som jobber med handlingsplanen mot campylobacter til Nationen.

I dag blir ikke kylling som er eldre enn 50 dager, testet og behandlet for campylobacter. Samtidig er risikoen for at kyllingen smittes større jo eldre den er. Tilgangen til uteareal, som er et pålegg i økologisk produksjon, er også en risikofaktor.

Kyllingen kan bli smittet av campylobacter-bakterien fra ville fugler, via vann, dyr, insekter eller kontakt med mennesker.

Skulle man bli kvitt campylobacter i all kylling over 50 dager ville i praksis alt kjøtt måtte fryses istedenfor å gå ferskt ut på markedet. Mattilsynet anbefaler forbrukere å ha en god kjøkkenhygiene når gourmetkylling tilberedes, som alltid for rått kjøtt.

Resultatet fra pilotprosjektet er ventet å være klart over sommeren. Campylobacter-smitte er utbredt i EU og Norge er i en særstilling der forekomsten er svært lav.