Det var Landbruk24 som først omtalte saken.

– Mattilsynet har funnet mange kritikkverdige forhold ved dyrevelferden på gården. Det er funnet hauger av døde dyr som har ligget åpent med fri tilgang for gnagere, fugler, ville dyr, samt grisene på gården, opplyser Mattilsynet i en pressemelding fredag kveld.

Tilsynsmyndigheten trekker fram både lite hygieniske forhold på gården i tillegg til dårlig orden på merking og medisinbruk. Dødeligheten var også langt utover det som er vanlig.

Gården fikk besøk av Mattilsynet i desember i fjor. Da var gården registrert med 471 dyr, men Mattilsynet fant kun 327 dyr. Påleggene som gårdeieren fikk, ble ikke fulgt opp, og Mattilsynet var derfor nødt til å vedta avvikling av gården og avlivning av dyrene.

Bonden har klaget inn vedtaket til Mattilsynets hovedkontor, uten å få medhold. Han prøvde også saken for tingretten, men tapte og måtte betale sakskostnadene.

– Mattilsynet syns det er trist at dyrene ikke kan gå til vanlig slakt og bli til mat. Regelverket er strengt og sier at hvis dyr ikke er sporbart på individnivå, kan man ikke knytte viktige opplysninger som bruk av medikamenter eller antibiotika til hvert enkelt dyr. I verste fall kan dyr behandlet med antibiotika eller alvorlig smittsom sykdom, havne i matkjeden, heter det i pressemeldingen.

(©NTB)