I februar 2019 ble tidligere stortingsrepresentant og Frp-politiker Mazyar Keshvari pågrepet i sitt daværende hjem på Romerike og siktet for grove trusler. Han måtte overnatte på glattcelle, men ble løslatt dagen etter.

Nettavisen er kjent med, og har tidligere omtalt, at anklagene mot Keshvari blant annet går på at han skal ha bedrevet «russisk rulett» med et håndvåpen annenhver gang mot seg selv og sin daværende samboer.

Ifølge politiet skal han ha trukket av våpenet frem ganger. Dette kommer frem i et lydopptak de sitter på.

Nå må den tidligere Frp-profilen møte i retten og svare for dette og andre alvorlige anklager.

Hylskriker i lydopptak

Nettavisen får opplyst at kvinnen skal ha oppfattet våpentrusselen som reell, og skal ha vært så redd at hun skrek høylytt.

Keshvari skal likevel ha fortsatt med å trekke av våpenet.

I politiavhør har kvinnen forklart at hun var livredd.

- Det er bra at det er progresjon i saken. Det er naturlig nok en stor påkjenning å gå og vente på utfallet. Men vi har tillit til politiets arbeid som fremstår som grundig, sier kvinnens bistandsadvokat Marte Svarstad Brodtkorb til Nettavisen.

- Det er en alvorlig sak og tiltalen er helt i tråd med vår oppfatning. Min klient ser frem til å kunne legge saken bak seg, men er innforstått med at det blir tøft å møte i retten med den offentligheten det blir.

Les også: Flere titalls politifolk etterforskes for mulig snoking i trusselsaken med Mazyar Keshvari

Tidligere har NRK omtalt at Keshvari sier følgende i lydopptaket til kvinnen:

«Den er tom, ser du det? Jeg putter en inni. Nå skal vi leke russisk rulett».

Nettavisen har fått bekreftet de samme opplysningene. I tillegg er vi gjort kjent med at Keshvari sier at de skal begynne den russiske ruletten med ham.

- Min klient nekter straffskyld etter tiltalen som er tatt ut, men ser frem til at saken kan avsluttes og han får renvasket seg i retten, sier forsvarer John Christian Elden til Nettavisen.

- Hvordan forklarer Keshvari at han har havnet i den situasjonen?

- Ingen kan hindre å bli anmeldt, men det var en tung tid i forholdet mellom ham og henne.

Bistandsadvokat Brodkorb ønsker ikke å kommentere dette.

Den fornærmede kvinnen skal i ettertid også ha reagert på at Keshvari, etter en opphetet diskusjon den aktuelle kvelden, brukte rundt fire minutter på å hente våpenet politiet mener han truet med.

Kvinnen mener dermed at den tidligere Frp-profilen ikke handlet spontant, men har hatt god tid til å få tenkt seg før han startet den russiske ruletten.

Overfor politiet skal Keshvari ha forklart at han brukte en gasspistol den aktuelle kvelden. Men Nettavisen får opplyst at det ikke ble beslaglagt en gasspistol eller våpenligninger. Det skal i tillegg ha blitt beslaglagt ammunisjon til skarpe våpen.

Politiet skal senere ha koblet inn etterforskere fra Kripos som gjorde analyse av lydopptaket i håp om å få klarhet i hvilket type våpen som skal ha blitt brukt.

- Keshvari fastholder at det ikke er brukt noe våpen, men en gasspistol. Dette orienterte han politiet om skriftlig før han var i avhør og ble forholdt Kripos sin rapport, sier Elden.

Keshvari er i tillegg tiltalt for brudd på besøksforbud mot kvinnen. Han skal ifølge politiet ha ringt henne på Facetime to timer etter at han ble ilagt forbud mot å kontakte henne i juni 2019.

Politiet: Lydopptak ett av flere bevis

- Når påtalemyndigheten tar ut tiltale er det fordi vi er overbevist om straffeskyld og vi mener at vi kan føre tilstrekkelige bevis for det i domstolen, sier påtaleavsnittsleder Bente Gerner til Nettavisen.

- Lydopptaket er ett av flere bevis i saken, og det er det samlede bevisbildet som er avgjørende for domfellelse. Politiet ønsker ikke å gå inn på betydningen av de enkelte bevisene i saken, da dette er en viktig del av det som skal behandles i domstolen.

Den tidligere Frp-politikeren er også tiltalt for å ha truet kvinnen og for å ha motarbeidet aktører i rettsvesenet. Det siste er det mest alvorlige i hele tiltalen og har en øvre strafferamme på seks års fengsel.

Politiet mener at Keshvari skal ha bedt kvinnen om å trekke vitneforklaringen sin og sagt at hun ikke ville gå ustraffet.

- Årsaken til at vi har tatt ut tiltale for dette er at vi er overbevist om at tiltalte har kontaktet et vitne i en pågående straffesak og forsøkt å påvirke hennes vitneforklaring, sier Gerner.

- For at vårt rettssystem skal fungere slik at rettssikkerheten blir ivaretatt på best mulig måte, og slik at vi unngår uriktige domfellelser, er vi avhengig av at alle aktører i rettsvesenet (anmelder, vitner etc) skal tørre å si i fra om lovbrudd. Derfor må det slås hardt ned på når noen forsøker å påvirke deres forklaringer eller hindre dem i å uttale seg. Dette er noe som bør straffes strengt.

Gerner understreker også at straffens formål er at det skal ha en allmennpreventiv effekt.

Meldte seg ut av Frp

Den aktuelle kvelden i februar 2019 ble politiet ble etter hvert tilkalt. Etter trusselsituasjonen på cirka 20 minutter skal det også ha roet seg ned. Før politiet kom på døren tryglet Keshvari kvinnen om å trekke tilbake tilkallingen av politiet.

Dette kommer frem av lydopptaket politiet sitter på.

Etter Nettavisens opplysninger skal han også ha argumentert med at det ville bli stor offentlighet rundt saken, at han kom til å bli kastet på glattcelle og at han ikke hadde en fremtid dersom han ble pågrepet.

Etter våpentruslene fikk kvinnen voldsalarm og Keshvari ble ilagt det første av totalt to besøksforbud mot henne.

Noen måneder etter trusselsaken, høsten 2018, ble det kjent at Keshvari hadde meldte seg ut av Frp, hvor han var leder for lokallaget i Oslo og altså var stortingsrepresentant.

På dette tidspunktet var han vara for Frp-leder Siv Jensen som var finansminister i over seks år. Etter at Frp gikk ut av regjering i januar i år var Jensen tilbake på Stortinget og Keshvari gikk ut, selv om han hadde trukket seg fra partiet og formelt var partiuavhengig stortingsrepresentant.

Dømt til fengsel i bedragerisak

Da Keshvari ble pågrepet beslagla politiet flere våpen i boligen hans. Alle disse skal ha vært lovlig registrert, og ble oppbevart i et godkjent våpenskap.

De siste årene har Keshvari i tillegg hatt andre politisaker mot seg.

Den tidligere så profilerte politikeren ble i oktober i fjor dømt til fengselsstraff i syv måneder for grovt bedrageri. I retten tilstod han forholdene. Aftenposten avslørte høsten 2018 at Keshvari fusket med reiseregninger på Stortinget i flere år.

Påtalemyndigheten anket saken til lagmannsretten fordi de mente straffen var for mild. Men i ankeinstansen ble det samme resultat. Påtalemyndigheten anket saken videre til Høyesterett og for to uker siden ble det besluttet at anken skal behandles der.

Bedragerisaken er med andre ord ikke rettskraftig (ikke endelig avgjort).

Det er ennå ikke klart når eller hvor den nye rettssaken med truslene skal gå.