Onsdag la Høyre, Frp, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF og Venstre fram en avtale om integreringspolitikk.

Avtalen blir sett på som en arbeidsinstruks for den nye ministeren for asyl- og integrering, Sylvi Listhaug (Frp).

Partiene er enige om 64 punkter om integrering. Her kan du lese avtalen i sin helhet.

Du kan lese egen sak om avtalen her: Dette sier politikerne om integreringsforliket

Les også hva politikerne sa om integreringsforliket da det ble lagt frem.

Marsjordre

Nå sier iranskfødte Mazyar Keshvari, som er Frps innvandringspolitiske talsperson, at avtalen bør ses på som en marsjordre for kartlegging av radikale imamer, og utvisning av de som motarbeider integrering.

Han viser til punkt tre i avtalen under kapittel ni: «Religiøse ledere som gjennom sin virksomhet bidrar til å svekke integreringen, bør ikke få innvilget oppholdstillatelse».

- Med den brede støtten avtalen har i Stortinget, forventer FrP at regjeringen umiddelbart kartlegger og utviser imamer, forstandere og andre i moskeene som aktivt har motarbeidet integreringen gjennom årtier. Det er dessverre ikke mangel på eksempler der imamer har støttet alt fra antisemittisk propaganda, undertrykking av kvinner gjennom å legitimere kvinnevold, til radikalisering av ungdommer ved å spre hat om det vestlige samfunn, sier han.

Krever handling

Han krever nå konkret handling og mener at avtalen bør være starten på et oppgjør med islamister, moskeer og religiøse ledere.

- Gjennom mange år har vi i Frp påpekt farene som ekstreme miljøer i Norge utgjør og problemene med at moskeer og religiøse ledere sprer hat og radikaliserer. Disse har dessverre fått holde på uforstyrret med de fatale konsekvensene det har fått. Da tenker jeg spesielt på de tilfellene der mennesker har blitt radikalisert, tilsluttet seg terrororganisasjoner og begått terrorangrep etter å ha kommet i kontakt med moskeer. Nå kan alle de som ikke er norske statsborgere kastes ut av landet, og vi kan starte det nødvendige oppgjøret med islamister i Norge for fullt, sier Keshvari.