OSLO (Nettavisen): I valgkampen gikk Miljøpartiet de Grønne (MDG) høyt ut og lovet å kutte kollektivprisene i Oslo med 20 prosent, noe som også var et av kravene partiet tok med seg inn i byrådsforhandlingene med Arbeiderpartiet og SV.

Men når byrådsplattformen for de neste fire årene ble presentert tirsdag, lå det bare inne et kutt på enkeltbillettene for kollektivreiser, fra 36 til 29 kroner. Prisen på en dagsbillett, ukesbillett, månedskort og årskort blir ikke redusert.

- Vi er veldig fornøyd med at vi for første gang på mange år i Oslo gjør et ordentlig kutt i kollektivprisene, og at vi skal kutte enkeltbilletten med 20 prosent i samarbeid med Viken. Det er veldig bra, og det er også det som er det viktigste for at flere reiser kollektivt i hverdagen og kan la bilen stå, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) til Nettavisen.

Se videointervju med Berg øverst i saken.

- Men dere lovet et mye større kutt, og 20 prosent kutt på alle kollektivreiser. Hvorfor har dere ikke klart å få det gjennom?

- Jeg er veldig fornøyd med at vi får et 20 prosents kutt på enkeltbilletter i første omgang, og så ønsker vi å jobbe for ytterligere kutt i tillegg til at vi nå skal få familierabatten til å gjelde for hele uka, svarer Berg.

Hun kan imidlertid ikke love når de neste kuttene i kollektivprisene vil komme.

Øker prisene neste år

Da Oslo-budsjettet ble lagt fram i slutten av september, kom det dessuten fram at byrådet heller vil øke kollektivprisene neste år.

«I handlingsprogram for Oslopakke 3 for 2020–2023 er det forutsatt et kollektivbidrag på 164 mill. øremerket Fornebubanen og nytt signal- og sikringsanlegg for T-banen. Ruter har ikke lenger økonomisk handlingsrom til å finansiere halvparten av bidraget. Byrådet har tatt initiativ til å utsette denne prisøkningen, men det er ikke oppnådd enighet med Akershus fylkeskommune om å finansiere dette på annen måte enn gjennom Ruters billettinntekter. Dette innebærer at billettprisene i 2020 må økes med en beregnet helårseffekt på 82 mill. utover ordinær prisjustering», står det i budsjettforslaget.

- Flere skal la bilen stå

I byrådsplattformen, som ble lagt fram på en pressekonferanse i Mangelsgården i Oslo, står det imidlertid at prisen på månedskort ikke skal økes til neste år.

- Hvem tror du at dere vil hjelpe ved å kutte prisen på enkeltbilletter?

- Det er nettopp dette å kutte prisen på enkeltbilletter som fagfolkene mener er det viktigste stedet man kan kutte i kollektivprisen for at flere skal kunne la bilen stå, sier Berg.

Les hele byrådsplattformen her (ekstern lenke)

- Men tror du ikke mange som ikke kjører bil kjøper månedskort eller årskort, i stedet for å kjøpe enkeltbillett hver eneste dag?

- Vi ser at det er kjempemange som kjøpe månedskort og årskort, fordi det er veldig mange i Oslo som reiser kollektivt. Og så trenger vi å få de siste over til å la bilen stå og kunne reise kollektivt, og da sier fagfolkene at det viktigste vi kan gjøre er å kutte på enkeltbillettene, nettopp for å kunne ta den overgangen for å prøve ut kollektivtrafikken, sier byråden.

- Elbiler ut av kollektivfelt

Byrådet lover samtidig flere tusen nye ukentlige avganger på buss, t-bane og trikk, og å bedre framkommeligheten for buss og trikk ved å fjerne parkeringsplasser, etablere flere kollektivfelt og å fjerne elbiler fra kollektivfelt der det forsinker bussen.

«Byrådet skal legge til rette for at færrest mulig skal være avhengig av personbil til daglige gjøremål. Det skal være 5- og 10-minutters frekvens på de viktigste rutene i indre og ytre by i rushtiden», står det i byrådsplattformen.

I tillegg vil de innføre en fartsgrense på 60 km/t på hovedveiene hele året, og jobbe for at standard fartsgrense skal nedjusteres fra 50 til 30 km/t.

- Det er nettopp fordi det skal være tryggere å være fotgjenger og myk trafikant i byen vår. Vi bruker veldig mye plass i byen på biltrafikken, mens de aller fleste reiser kollektivt, de sykler og de går i byen, sier Berg, og legger til:

- Vi vet at det å redusere fartsgrensene ikke minst vil gjøre det tryggere for barn å gå til skolen, fordi det er veldig stor forskjell når et barn ser en bil som kommer i 40 km/t, og en bil i 30 km/t. Det vil gjøre skoleveien tryggere, sier hun.

- Vegetar blir standardvalg

Byrådspartiene er i tillegg enige om å prøve ut en støtteordning der innbyggerne kan bytte inn bilen mot kollektivreiser, bildeling eller en elvaresykkel.

Samt at de gradvis vil øke prisen på gate- og beboerparkering og innføre betaling for parkering for elbiler, som Nettavisen omtalte tidligere i høst. Det står imidlertid at det fortsatt skal være «betydelig billigere å parkere med elbil enn fossilbil».

De tre partienes mål er å redusere biltrafikken i Oslo med en tredel innen 2030 sammenlignet med 2015-nivå. Da skal også alle biler i hovedstaden være utslippsfrie.

Dessuten vil miljøbyråden kutte i kommunens kjøttforbruk.

- Kjøtt og kjøttforbruk er en veldig viktig kilde til klimagassutslipp. Det er også sånn at vi nå spiser så mye kjøtt i Norge at det er ikke i tråd med helsemyndighetens råd. Så det er er både sunt for kroppen og bra for miljøet å redusere kjøttforbruket, sier Berg til Nettavisen, og påpeker:

- Derfor må vi snu på det slik at standardvalg på Oslo kommunes arrangementer er vegetar, og hvis du vil ha kjøtt så må du be om det. Vi skal også redusere kjøttforbruket på kommunens kantiner og institusjoner med 50 prosent i løpet av perioden, sier hun, som kom et stikk til folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) om nettopp byrådets kjøttkutt da byrådsplattformen ble presentert.

- Jeg regner jo med at folkehelseministeren ønsker å følge helsemyndighetenes anbefalinger. Jeg ser at hun er veldig ivrig på å komme i gang med trening, det er viktig, men også det vi spiser, vektlegger byråden.

- Grønneste plattformen i verden

Berg er tydelig på at byen vil merke den nye plattformen.

- Jeg tror at denne nye byrådsplattformen tegner opp en enda høyere himmel over Oslo. Det er kanskje den grønneste plattformen vi har i en storby i hele verden. Det er jeg veldig stolt av. Vi følger opp de høye målsettingene vi har satt oss, det å bli en nullutslippsby i 2030, med konkrete tiltak og en målsetting, sier hun.