Torsdag skrev Nettavisen at det kan bli slutt på gratis parkering for elbiler på offentlige parkeringsplasser i Oslo neste år.

«Byrådet vil vurdere mulighetene for å innføre avgift for parkering for elbil og eventuelt komme tilbake til dette i Tilleggsinnstillingen», skriver Oslo-byrådet i sitt budsjettforslag for 2020, som ble lagt fram denne uka.

Men nå slår miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) fast at dette ikke er noe de bare vurderer, men at det vil skje.

- Det skal alltid lønne seg å velge elbil fremfor fossilbil, sier Berg til Nettavisen, og samtidig påpeker:

- Men også elbiler tar opp plass i gatene, og spesielt i indre by hvor vi har Norges beste kollektivtilbud og stadig bedre sykkelveier, mener vi det derfor er riktig å varsle at også elbiler fra neste år må betale noe for å parkere.

Bestemmer prisen i år

Hvor mye det vil koste for elbiler å parkere, er imidlertid ikke avklart.

- Nøyaktig hvor mye vil vi komme tilbake til senere i år, sier Berg.

Hun viser til at andelen elbiler nå nærmer seg 20 prosent i Oslo, noe som tar opp plass i bygatene.

- Vi har også fått flere klager på at det er mange pendlere som parkerer gratis med elbil i beboerparkeringen, noe som gjør det vanskelig å finne parkering for de som faktisk bor der, sier miljøbyråden.

I tillegg til kuttet i gratis parkering for elbiler, økes også bompengene for nullutslippsbilene neste år. Dermed forsvinner flere av elbilfordelene i Oslo.

Elbilene betaler i dag fem kroner i hver retning i bomstasjonene, og 10 kroner i rushtiden etter økningen tidligere i år. Fra mars neste år vil prisene økes til 10 kroner utenom rushtrafikken, og 15 kroner i rushtrafikken.

«Fra 01.03.2020 er det lagt til grunn at takstene for lette nullutslippskjøretøy skal økes, men lette elektriske varebiler får takstfritak», står det i Oslo-budsjettet.

- Viktigst å redusere bilbruken

Berg understreker likevel at byrådet i økende grad legger til rette for at flere av bilene skal være elbiler. I budsjettet foreslår de å gi tilskudd til opptil 20.000 nye ladepunkter for elbil i 2020, spesielt rettet mot borettslag og sameier.

- I løpet av to år har Oslo-byrådet gitt støtte til ladeinfrastruktur som muliggjør installering av over 40.000 ladepunkter i borettslag og sameier. Folk vil helst lade hjemme, og støtteordningen har vært kjempepopulær. Og i løpet av neste år skal vi i tillegg bygge nesten 600 offentlige ladepunkter, så da blir det enda enklere å være elbileier i byen, sier Berg, og legger til:

- Men det aller viktigste er at vi har klart å redusere bilbruken i byen og samtidig vært i front på å gjøre transporten elektrisk.

Elbilforeningen advarer

Kuttene i elbilfordelene får imidlertid Norsk elbilforening å reagere.

- Vi synes jo det er uheldig at man svekker insentivene til å velge elbil i Oslo. Man må huske på at det er bare omtrent 15 prosent av bilene i Oslo som er elbiler, og byrådet selv har sagt at den andelen skal opp på 100 prosent i løpet av 11 år, sa Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening, til Nettavisen torsdag.

Berge fryktet konsekvensene av endringene.

- Vi vet at når det gjelder passeringer i bomringen, så er det en av de aller viktigste bruksfordelene, og som gjør at folk i det hele tatt vurderer elbil. Det at de fjerner fordeler nå, gjør at færre vil velge elbiler og at byrådet ikke når sine klimamål, sa hun, og påpekte:

- Økningen for elbiler kommer uten tilsvarende økning for bensin- og dieselbiler.

Berg: - Det er ikke riktig

Men Berg slår tilbake mot kritikken fra elbilforeningen:

- Når det gjelder bomringen, så er det ikke riktig å si at økningen for elbil kommer uten tilsvarende økning for bensin- og dieselbiler. Vi har hatt en gradvis innfasing av elbiltakster i bomringen, og fra mars neste år tilsvarer tilsvarer takstene for elbil om lag den økningen bensin- og dieselbiler fikk i 2017, sier hun til Nettavisen.

Hun opplyser at elvarebiler da vil få passere gratis i bomringen, slik at rørleggere, elektrikere, budfirmaer og andre kan gjøre elbiler til bedriftens førstevalg.

- Vi ønsker også gi biogass en kraftig rabatt i bomringen, sier byråden, sier byråden.

Selger flest elbiler

60 prosent av bilene som selges i Oslo i dag, er elbiler, mens 40 prosent fortsatt er bensin- og dieselbiler.

Per 26. september er det 260.357 registrerte elbiler i Norge, ifølge nettstedet Elbilstatistikk.no.