Venstre og Frp i Oslo er kritiske til måten Miljøpartiet de Grønne har forklart kostnadssprekken i hovedstaden.

Det etter å ha sett tallene som viser hva som førte til at prisestimatet på Oslos nye reservevannforsyning økte fra 12,5 til 17,7 milliarder kroner.

Les også: Høyre gir opp byrådsdrømmen i Oslo

Holte Consulting slo i mai fast at prisøkninger i markedet stod for en betydelig del av budsjettsprekken på råvannstunnelen til Huseby, vest for Oslo.

Ved flere anledninger har Miljøpartiet de Grønne pekt på uante prisøkninger i leie av tunnelboremaskin som en betydelig faktor til budsjettsprekken.

Nettavisen har spurt Vann- og avløpsetaten om hvor stor del av kostnadssprekken som skyldes tunnelboremaskin. Det er riktig at kostnadene har økt. Etaten opplyser at dette står for 15 prosent av kostnadsøkningen på råvannstunnelen.

De viser her til en fordeling av kostnadsøkningene på råvannstunnelen, som i prosjektet kalles E5. TBM står for tunnelboremaskin.

Annet-posten inneholder blant annet noe økte transportkostnader, og økt kostnad for montasjehall og adkomsttunneler, får Nettavisen opplyst av Vann- og avløpsetaten.

Presisering: Etter at denne artikkelen ble publisert, har vann- og avløpsetaten bedt Nettavisen presisere at dette regnestykket gjelder for råvannstunnelen, som i prosjektet betegnes som E5. E5 står for 1,4 milliarder av kostnadssprekken, og ikke hele sprekken på 5,2 milliarder.

15 prosent av 1,4 milliarder er 210 millioner kroner.

– Sa det var hovedårsaken

5,2 milliarder er tidenes kostnadssprekk i norsk kommunesektor, og sen informasjon til bystyret førte til at et flertall i bystyret stilte seg bak et mistillitsforslag mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Les også: Lans milliardsprekk: Billigere løsning ble lagt i skuffen tre ganger

Hallstein Bjercke i Venstre mener byrådet har villedet folket og bystyret i sin kommunikasjon av sprekken.

– På pressekonferansen etter at revidert budsjett ble lagt fram i mai presenterte de det som at TBM var hovedårsaken til kostnadsøkningen, men det er bare en brøkdel som skyldes TBM, sier han til Nettavisen.

Nevnt flere ganger

Berg har hele veien ment at hun har gitt bystyret korrekt informasjon og at hun ikke kunne gjort noe for å hindre budsjettsprekken.

Holte-rapporten er enig i at kostnadsveksten var vanskelig å spå, men til media har Berg flere ganger brukt økte leiekostnader av tunnelboremaskiner som en førende forklaring.

– Det har vært en kostnadsøkning når det kommer til anleggsbransjen og spesielt når det kommer til tunnelboring. Derfor har jeg kommet tilbake for å be om at kostnadsrammen økes, sa hun under pressekonferansen 21. mai.

I et Facebook-innlegg den 16. juni var tunnelboremaskin det eneste konkrete eksempelet i Bergs forklaring av kostnadsøkningen.

«Det har blant annet blitt langt dyrere å bruke tunnelboremaskiner».

Hun sa følgende til Dagbladet den 16. juni:

– Bystyret har fått informasjon svært raskt - de har fått en kvalitetssikret sak med grundig informasjon som viser hvorfor det å øke kostnadene dessverre er det beste og billigste alternativet, og at det ikke er noen som har skyld i det, fordi det er markedet som har endret seg, og prisene for å grave med tunnelboremaskiner har økt. Det var viktig for meg å få fram det, at dette fikk vi fram på bare litt over tre måneder til bystyret, og det er jeg veldig stolt av.

Stortingskandidat Rasmus Hansson (MDG) skrev følgende i VG 11. juni:

– Nå er det varslet en kostnadssprekk på vannforsyningsprosjektet i Oslo kommune. Det skyldes, enkelt forklart, at blant annet bruk av tunnelboremaskiner er blitt mye dyrere.

Hvem har skylda?

Som Nettavisen har skrevet tidligere, mente tre rapporter fra Multiconsult at tradisjonell sprengning ville vært det billigste alternativet til å lage den 10 kilometer lange råvannstunnelen mellom Huseby og Holsfjorden.

Men kommunen valgte å stole på flertallet av rapportene, som pekte på tunnelboremaskin som billigere. Dette valget står etaten ved, også etter budsjettsprekken.

Bystyret mistet tilliten til Berg etter at hun ventet på det hun selv kalte en «kvalitetssikring» av budsjettsprekken før hun til slutt informerte bystyret i mai.

Denne kvalitetssikringen kom i form av en rapport fra Holte Consulting 10. mai.

Rapporten konkluderer med at uforutsette kostnadsøkninger i markedet er hovedårsaken til budsjettsprekken.

For tunnelboremaskiner slår den fast flertallet av utredningene mener TBM blir billigere og raskere, men at Norge ikke har lange tradisjoner på TBM, som kan bety at det er manglende kompetanse på å utrede denne metoden.

«At boring og sprengning lenge har vært den dominerende drivemetoden, kan ha medført et kompetansevakuum på TBM i rådgivermiljøene» skriver Holte.

Nå etterlyser opposisjonen mer informasjon om hva nøyaktig som førte til budsjettsprekken.

– Ført bak lyset

– Vi ble litt overrasket over det, sier Hallstein Bjercke i Venstre om tallene fra Vann- og avløpsetaten.

Han viser til pressekonferansen om revidert budsjett 20. mai, hvor han mener byrådet gav inntrykk av at TBM var den viktigste årsaken til de økte kostnadene.

– Hvordan beskriver du måten MDG har kommunisert dette på?

– Det er å føre oss bak lyset og å tåkelegge dette.

Han mener bystyret enda ikke har fått en god forklaring på hva kostnadssprekken skyldes.

– Vi har ikke fått gode nok svar på hva sprekken skyldes. Vi har bare fått vite at det de har sagt ikke stemmer. Det er bare en brøkdel som skyldes TBM.

– Selv da vi har spurt om dette har vi ikke fått en god nok oversikt over hva kostnadssprekken skyldes.

Frp: – Ingen god forklaring

Da Nettavisen tok kontakt med Frp, som stod bak mistillitsforslaget mot Berg, var ikke representant Lars Petter Solås klar over hvor stor andel av budsjettsprekken som var forårsaket av TBM.

– Dette styrker inntrykket vi i opposisjonen satt igjen med etter høringen i finansutvalget. Kostnadene i prosjektet har definitivt økt, men ingen vil komme med noen god forklaring på hva som er årsaken, sier han.

Solås etterlyser en redegjørelse fra bystyret for detaljene bak tallene, som for eksempel hvor stor andel av økningen i hver post som skyldes økte markedspriser, og hvor stor andel som skyldes feilkalkulerte analyser eller feil metodevalg for arbeidet.

– Både før, under og etter høringen har vi i opposisjonen etterspurt årsaken til den store kostnadsøkningen. Jeg kan bare konstatere at det svaret har vi enda ikke fått, avslutter Solås.

Nettavisen har vært i kontakt med Stian Bjørnøy, som er byrådssektretær for miljø- og samferdselsbyråden, for å få svar på tallene og kritikken fra opposisjonen. Han sier at det er Vann- og avløpsetaten som bør svare i denne saken.

Trygge på sitt valg

Nettavisen har spurt Vann- og avløpsetaten i Oslo om hvordan man kan slå fast kategorisk at TBM ville gitt en lavere pris enn tradisjonell sprengning av råvannstunnelen.

Etatsdirektør Anna Maria Aursund forklarer at det ikke har vært dokumentert at boring og sprengning ville vært billigere enn tunnelboremaskin.

Les også: Drømmer om Arbeiderpartiet + Høyre: Dette svarer partiene selv

Hun viser videre til kommunens kostnadsanalyse fra februar 2021, som konkluderer at det å avlyse konkurransen og bytte til den andre metoden vil ha negative følger.

Ifølge analysen vil det være minst 175 millioner kroner dyrere, samt hatt risiko for økte kostnader. Det ville også medført en forsinkelse på tre år, som betyr at man ikke ville rukket Mattilsynets frist på å ferdigstille prosjektet innen 2028.

Hun legger til at det ligger kostnader i tradisjonell sprengning som ikke trengs med TBM.

– I rapporten gitt av kommunes rådgiver fra 2017 var kun entreprisekostnaden tatt inn, og ikke byggherrekostnader. Derfor blir kostnadsbildet feil – fordi en konvensjonelt sprengt tunnel medfører mer oppfølging fra byggherren, og dette har selvfølgelig en betydning. Tredjepartsvurderingen fra NTNU/Sintef bekreftet konklusjonene fra det det store flertallet av tidligere utredninger, som går i favør av TBM. Vi er trygge på valget av TBM til råvannstunnelen i prosjektet, kommenterer etatsdirektøren.

Kvalitetssikringen til Holte bekrefter at kommunen har valgt rett, forklarer hun.

– Norges fremste tunneleksperter både på konvensjonell boring og sprengning og tunnelboring har gjort grundige vurderinger, hvor flertallet går i favør av TBM. Vi er trygge på dette valget, som støttes av grundige faglige vurderinger av drivemetode og også Holtes ferske kvalitetssikring. Valg av tunnelboremaskin som drivemetode scorer høyest på blant annet arbeidsmiljø/sikkerhet, kostnader, miljø og tid, avslutter hun.