Friske meninger

MDG gir deg mer fritid og dårligere råd

Heid Nordby Lunde.

Heid Nordby Lunde. Foto: Høyre/Flickr

Til tross for at alt tyder på at vi i framtida både må jobbe mer og stå lenger i arbeid, ønsker Miljøpartiet De Grønne å innføre sekstimers-dag i Norge.

Av Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant og leder for Oslo Høyre.

Det vil bety mer fritid, men også dårligere råd for de aller fleste av oss.

Ifølge Finansdepartementet vil en sekstimers-dag bety 224 milliarder kroner mindre i skatteinntekter til staten. Det betyr enten store kutt i velferden eller store skatteøkninger for vanlige folk. Mest sannsynlig begge deler.

Ja til fleksibilitet

Høyre er for et fleksibelt arbeidsliv og det finnes gode eksempler på arbeidstids-ordninger hvor sekstimers-dager og turnuser fungerer greit. Men flere perspektiv-meldinger, basert på tall fra SSB, viser derimot at vi må jobbe mer og stå lenger i arbeid hvis vi vil beholde velferdsstaten slik vi kjenner den i dag.

Det er riktig at vi tidligere har redusert arbeidstiden, samtidig som vi har hatt økt produktivitet. Men det betyr ikke at inntektene fra økt produktivitet vil være nok til å dekke det inntektstapet som redusert arbeidstid medfører.

Snarere tvert imot.

Forutsetter dagens tempo på olje- og gassutvinning

Tilhengere av sekstimers-dagen har tidligere vist til en rapport hvor SSB-forsker Erling Holmøy konkluderer med at det kan være mulig å opprettholde dagens velferdstilbud, selv om vi reduserer arbeidstiden.

Men det de enten glemmer, eller velger å overse, er at denne rapporten forutsetter at vi fortsetter med olje- og gassutvinning i tråd med Norge anno 2013. Det er vel neppe en klimapolitikk MDG vil godta, som helst ville stoppet all norsk olje og gass i morgen hvis de kunne.

Regnestykket deres går ikke opp.

Flere regnestykker som ikke går opp

Et annet regnestykke som ikke går opp, er behovet for arbeidskraft. Hvis vi for eksempel ser på behovet for sykepleiere i framtida, så viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse at dette kan bli doblet innen 2040.

Seks av ti kommuner sier allerede nå at det er vanskelig å få tak i sykepleiere, og ofte må sykepleiere ta langvakter på 12 timer for å få turnusen til å gå opp. Med sekstimers-dag vil behovet for flere bli enda større for å fylle vaktplanen.

Vi kommer til å mangle folk til å utføre viktige oppgaver.

Mange svarer i dag at de heller vil ha mer fritid enn mer lønn. Men de burde heller bli spurt om de vil ha mer fritid, dårligere velferd og dårligere råd.

Det er ikke sikkert like mange ville sagt ja til det.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.